TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  25. Estenstaddammen

  Estenstaddammen er en relativt liten dam som ligger i Strindamarka, øst for Trondheim. Dammen ligger rett ovenfor Tømmerholtdammen, begge er kunstige dammer.Tidligere var det fiskeforbud både i Tømmerholtdammen og Estenstaddammen på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men disse ble opphevet i 2004.
  Høsten 2007 ble det i samarbeid mellom Miljøenheten og TOFA gjennomført prøvefiske og utfisking i Estenstaddammen. Håpet er at utfiskinga på sikt skal føre til bedre vekstbetingelser for fisken som er igjen. Det ble fanget 98 ørret på prøvefisket, og størstedelen av fisken hadde en lengde på mellom 13-26 cm, største fisk var riktignok 54 cm og veide 1,7 kg. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var på 1,14, noe som er bra. CPUE var høyt med 34 fisk per 100 m2 garnareal/døgn. For dybdeintervallene 0-3 m og 3-6 m var CPUE på henholdsvis 42 og 22.
   
  Resultatene fra prøvefisket tyder på at det er en tett bestand av småvokst ørret i vatnet. Kondisjonsfaktoren var imidlertid bra, noe som indikerer relativt gode næringsforhold for fisken. Etter prøvefisket ble det gjennomført utfisking der det ble brukt 10 bunngarn (maskevidde 26 mm, 3 stk 24 mm, 22 mm, 2 stk 19 mm, 16 mm, 12 mm og 10 mm) og 3 flytegarn (maskevidde 22 mm, 19 mm og 16 mm). Det ble fisket i totalt 159 garntimer, og det ble tatt ut 752 ørret med en totalvekt på 80,5 kg. I tillegg ble det fisket med elektrisk fiskeapparat i innløpsbekken, og der det ble det tatt opp 142 fisk på total 16 kg. Høsten 2007 ble det totalt tatt opp 894 ørret (229,2 individ/ha) med en samlet vekt på 96,5 kg (24,7 kg/ha). For at denne utfiskinga skal ha noen effetk må den gjennomføres reglemessig med stor innsats.
  Trondheim kommune gjennomførte også prøvefiske i vatnet i august/september 2002, og det ble satt 8 bunngarn (nordiske oversiktsgarn) og 1 bunngarn (SNSF-serien). Total fangst var 72 ørret, med en gjennomsnittlig lengde og vekt på 21 cm og 117 g. De største fiskene var ca 250 g.
  Parkeringsmuligheter i nærheten av Estenstaddammen finnes ved Røstadbakken og Bekken.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377                                   
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.