TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Stryking og klekking

  TOFA har i samarbeid med Settefiskanlegget Lundamo eget stamfiskhus og karanteneklekkeri for laks ved Nedre Leirfoss. Ved Settefiskanlegget Lundamo har vi egen levende genbank hvor vi avler fram stamfisk av Nidelv stamme. Dette er veterinærkontrollert fisk og vi har nå ca. 75 familiegrupper som utgangspunkt for denne stamfisken. Det betyr stor bredde i genmaterialet. Ved Direktoratet for naturforvaltnings genbank for frosset sæd har vi lagt inn sæd fra 92 hannfisk fra Nidelva. Bak vårt genmateriale er det fisk i alle størrelser fra 2 kg og opptil 27 kg. Vi har også prøvd å få med fisk fra både tidlig og sen oppvandring.

  Gjennomføringen stryking

  Fisken som blir fisket på stamfisket blir overført til vårt stamfiskhus. Her går fisken til den er gytemoden, før den så blir strøket. Selve strykingen av laksen fåregår ved at laksen først blir bedøvet, for at vi deretter presser ut rognen av hunnfisken over i kar. Rognen blir deretter overstrøytet med melke fra hannlaks.  Den befruktede rognen blir deretter satt over i et karanteneklekkeri i påvente av veterinærgodkjennelser. Fisken som blir benyttet i kultiveringen kontrolleres for om fisken er villfisk, samt for en rekke fiskesykdommer.

  Når rognen har vært i karantene i tilstrekkelig tid overføres den til Settefiskanlegget Lundamo`s anlegg for klekking og oppforing.                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.