TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Gytefisktelling

  TOFA, i nært samarbeid med Vilt og Fiskeinfo AS og Veternærinstituttet, gjennomførte 8. november 2009 en undersøkelse i Nidelva for å se på mulighetene for å gjennomføre gytefisktellinger etter fiskesesongen i Nidelva. Les om våre erfaringer og se bilder av storlaksen i Nidelva. Hensikten med en gytefisktelling er å registrere hvor mye anadrom fisk som er i vassdraget under gytingen. Man kan derfor få en bedre forståelse for hvor mye fisk som er igjen i elva etter fiskesesongen, og som faktisk gjennomfører gytingen.

  En gytefisktelling gjennomføres ved at personer driver paralellt nedover elva, ikledd våtdrakt/tørrdrakt, og noteterer fortløpende antall fisk som blir observert. Fisken blir kategorisert etter kjønn, størrelse og art. Nidelva er en forholdsvis stor elv å gjennomføre en slik undersøkelse i, og det trengs 4 -5 personer for å få gjort arbeidet godt nok. I tillegg til å se hvor mye villaks som er på gyteplassene, kan man også få et visst bilde av hvor mye oppdrettslaks det er i elven.

   Våre erfaringer i Nidelva

  Tellingen var et pilotprosjekt der selve registreringene av fisk ikke var det viktigste. Det ble selvfølgelig notert antall fisk og gyteaktivitet under undersøkelsen, men disse kan ikke brukes til å si noe om hvor mye gytefisk det har vært i Nidelva 2009. Tilsammen ble det sett 196 laks, hvorav det var 16 smålaks, 82 mellomlaks og 98 storlaks. Det var også en stor overvekt med hannfisk. Det spennende og gledelige var at det var godt om veldig, veldig stor laks, der vi så flere fisk som vi anslo til over 20 kg.

   Nidelva er en til dels bred elv, og for at man skal få en god drivtelling i elven trenger man 5 svømmere til undersøkelsen. Det er også viktig at personene som utfører undersøkelsen har god erfaring fra denne typen undersøkelser for at nøyaktigheten skal bli best mulig. Ut fra de erfaringer som er gjort i forbindelse med denne undersøkelsen er forholdene i Nidelva gode for å få en nøyaktig telling av gytefisk i elva.

  Vårt inntrykk etter å ha svømt ned elva i gytetiden er at elva hadde mye storvokst laks, og veldig god gyteaktivitet.

  Forhåpentligvis fører også dette til gode fremtidige lakseår i Nidelva!

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.