TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Innskrenkning i årskvoten for laks

  TOFA/Nidelva fellesforvaltning har i dag hatt midtsesongevaluering, og vi har ikke oppnådd gytebestandmålet! Det vil si at vi må ta grep for å sikre nok gytefisk i elva. Vi er klar over den "unormale" sesongen og de utfordringene vi har hatt med lav vannføring og høy temp, samt at det er mye laks i sjøen/flo mælet ennå. Vi vil følge situasjonen nøye i dagene/ukene som kommer og det kan bli ytterligere innskrenkninger vis ikke det kommer regn/vann som forandrer situasjonen i elva.

  Uansett må vi ta grep, og derfor senkes årskvoten på laks i Nidelva fra 15 laks til 10 laks. Dette innføres med øyeblikkelig virkning. 
  Det vil si at fiskere som har avlivet 10 laks i sesongen 2018 nå er ferdig med sitt fiske for i år!                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.