TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,9 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks3,1 kg.
  31.8Laks13 kg.
  31.8Laks1,9 kg.
  30.8Laks7 kg.
  30.8Laks2,4 kg.
  30.8Laks3,6 kg.
  30.8Laks2 kg.
  30.8Laks5,5 kg.

  Stilling som daglig leder og prosjektmedarbeider i TOFA

  TOFA søker to nye medarbeidere:

  a) Daglig leder (100-% stilling), da TOFAs nåværende daglig leder går av med pensjon høsten 2019.
  b) Prosjektmedarbeider (60 – 100 % stilling, avhengig av inntjening).  

  Stilling som daglig leder (a) og prosjektmedarbeider (b)


  TOFA søker to nye medarbeidere:

  a) Daglig leder (100-% stilling), da TOFAs nåværende daglig går av med pensjon høsten 2019. Stillingen innebærer økonomisk og administrativt arbeid, prosjektstyring og daglig ledelse og ansvar for bedriften.   

  b) Prosjektmedarbeider (60 – 100 % stilling, avhengig av inntjening). Skal ivareta TOFAs eksterne oppdragsvirksomhet i tillegg til prosjektarbeid delta i den daglige driften av organisasjonen i tråd med TOFAs målsettinger og i nær kontakt med daglig leder og øvrige medarbeidere. Prosjektarbeid, herunder søknader, feltarbeid, bearbeiding og rapportskriving vil være en sentral rolle. Den nye medarbeideren skal samtidig medvirke i øvrige arbeidsoppgaver i TOFA, som hovedsakelig består å legge til rette for fiske og fiskeaktiviteter knyttet til elv, sjø og innland, samt kultiveringsarbeid knyttet til Nidelva og en rekke vann i Trondheims omland. Informasjonsarbeid, fiskearrangementer samt arbeid mot TOFAs samarbeidspartnere vil være en sentral oppgave. En viktig oppgave er å medvirke i videreutvikling av TOFA opp mot våre målsetninger. Vi oppfordrer kvinner til å søke på begge stillinger.

  Kvalifikasjoner (begge stillinger)

  -          Evne til selvstendig- og lagarbeid

  -          Motivasjon, kunnskap og stor interesse for fagfeltet

  -          Relasjonsferdigheter

  -          Høyere naturfaglig utdanning innen biologi/naturbruk/friluftsliv

  -          Relevant jobb (felterfaring) / organisasjonserfaring

  God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Gode kommunikasjonsevner, evne til å jobbe selvstendig og å skape et godt fungerende nettverk vil bli vektlagt. God fysisk helse er en fordel.  

  Det tilbys

  -          a) Utfordrende leder og b) prosjektmedarbeider stilling i en organisasjon i vekst og endring

  -          Lønn etter avtale

  Informasjon

  For nærmere informasjon om organisasjonen henvises til TOFAs hjemmeside, www.tofa.no. Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder Hans Mack Berger (tlf.: 404 87 714 / e-post: hans.m.berger@gmail.com) eller styreleder Snorre Friden Furberg (tlf.: 480 27 380)

  Søknad

  Søknad med vedlagt CV og attester sendes til tofa@tofa.org innen 1. juni 2019.
  Søknad kan også sendes per post til: TOFA, Leirfossveien 76, 7038 Trondheim. 


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.