TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Prøvefiske Jonsvannsmarka 2009


  På oppdrag av Trondheim kommune, gjennomførte TOFA prøvefiske i  ulike vann i Jonsvannsmarka høsten 2009. Hensikten med arbeidet var å kartlegge hvilke arter som fantes i vannene, samt å sjekke kvaliteten på fisken. Resultatene var som følger:

  Langtjønna

  Vårt inntrykk av vannet er at vannet er sunt, med en god variasjon i størrelse og med en god andel større fisk. Både kondisjon og kvalitet på fisken var god. 

  Art

  Gj. snitt lengde

  Gj. snitt vekt

  Gj. Snitt K - faktor

  Største fisk

  Ørret

  27 cm

  273 gram

  1,01

  1293 gram


  Espåstjønna

  Dette vannet har bare gjedde. Fisken er insektspiser eller kanibaler, og på grunn av dette ikke spesielt storvokst. 

  Art

  Gj. snitt lengde

  Gj. snitt vekt

  Største fisk

  Gjedde

  27,5 cm

  162 gram

  502 gram


   
  Vasseljtjønna

  Vannet har en stor bestand av småvokst røye og ørret. Denne fisken er småvokst og av dårlig kvalitet. Derimot har vannet også en bestand av fiskespisende storørret. Denne fisken er er storvokst og i god kondisjon. Derimot var den store fisken infisert med en rekke parasitter.

  Art

  Gj. snitt lengde

  Gj. snitt vekt

  Gj. Snitt K - faktor

  Største fisk

  Ørret

  20,9 cm

  107,76 gram

  1,00

  1710 gram

  Røye

  17,16 cm

  44,72 gram

  0,82

  219 gram


  Gorrtjønna

  Gorrtjønna er et lite myrvann sør for Jonsvatnet. I vannet er det bare gjedde, og den er småvokst.

  Art

  Gj. snitt lengde

  Gj. snitt vekt

  Største fisk

  Gjedde

  29,8 cm

  242,5 gram

  458 gram                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.