TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Sjøørret7 kg.
  31.8Laks1,8 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  30.8Sjøørret6 kg.
  29.8Laks1,1 kg.
  29.8Laks1,5 kg.
  29.8Ørret2,4 kg.

  Vannføring i Nidelva de neste ukene

  Det nærmer seg sesongstart for alvor og her er en liten oppdatering på vannføringsituasjonen for Nidelva fra Statkraft. Dette er noe alle som har båt bør tenke over.
  Det er svært mye snø igjen i nedslagsfeltet til Nea-Nidelv vassdraget, spesielt i de høyreliggende områdene. Statkraft har over lengre tid tappet ned de største magasinene for å ha plass til mest mulig av smeltevannet, og de kan holde igjen alt vann til Nesjøen og Sylsjøen til langt ut i juli. I tillegg er Selbusjøen holdt så lav som mulig fram til nå. Varmen som er meldt nå i helga ventes å øke tilsiget ned til Selbusjøen betydelig. Hvor stort tilsiget blir er usikkert, helt avhengig av hvor varmt det blir og varigheten av varmen.
  Selbusjøen vil nå stige raskt framover, og Statkraft kommer til å starte forhåndstapping i Hyttfossen i morgen (30/5) for å redusere risikoen for skadeflom senere. Fram til nå har de kunnet holde Selbusjøen nede ved kjøring av Svean og Bratsberg. Tappingen fra Hyttfossen vil fortsette til det er kontroll på tilsig og magasinutvikling i Selbusjøen. Samlet vannføring ved Rathe ventes å bli høy de nærmeste ukene. Usikkerheten er stor, og vi kan få vannføring utenfor det utfallsrommet den vedlagte grafen viser.
   


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.