TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Sjøørret7 kg.
  31.8Laks1,8 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  30.8Sjøørret6 kg.
  29.8Laks1,1 kg.
  29.8Laks1,5 kg.
  29.8Ørret2,4 kg.

  TOFA Søker oppsynspersonell

  TOFA har store fiskekortområder som krever omfattende oppsynsvirksomhet. Vi trenger derfor flere oppsynsmenn og kvinner! Hvem ønsker vi i vårt oppsynskorps? Vi ønsker turgåere, fiskere og folk som ellers er mye ute i skog og mark. Som naturoppsyn hos oss ønsker vi personer med en mild og blid framtoning, men som også kan være bestemt når det kreves. Du trenger absolutt ikke ha super peiling på fiske, da det vil bli gitt opplæring i fiskeregler osv. De tingene som i hovedsak skal sjekkes er at fiskerne har gyldig fiskekort, at kvoter overholdes og at det ikke fiskes med får mange stenger/ulovlig redskap.

  Vi trenger folk som kan gå oppsyn i Bymarka, i Jonsvannsmarka og langs Øvre Nidelva.

  Det vil bli holdt et kveldskurs for de som måtte ønske og bli oppsynspersonell hos TOFA, dette kurset varer ca. 3 timer og der vil vi gå igjennom områder, fiskeregler, utstyrsbegrensninger osv. Vi tar også for oss litt av lovverket og hva som kreves av oss når vi opptrer som oppsynspersonell for TOFA.

  Vi har ikke midler til og lønne oppsynspersonell, med kjøregodtgjørelse og gratis fiske på våre innlandsfiskeområder er «guleroten» vi kan lokke med.

  Vi ønsker oss flere kvinner som oppsynspersonell, så kvinner oppfordres til å bli med.

  Vis du ønsker og bli oppsynskvinne eller man hos oss, send oss en e-post (tofa@tofa.org) med navn og nummer og fortell litt om deg selv.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.