TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Sjøørret7 kg.
  31.8Laks1,8 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  30.8Sjøørret6 kg.
  29.8Laks1,1 kg.
  29.8Laks1,5 kg.
  29.8Ørret2,4 kg.

  Nabovarsel

  Statkraft skal legge ut gytegrus fire steder i Nidelva nedenfor Leirfoss kraftverk i uke 40 og 41 med hjelp av helikopter. Det vil bli merkbar støy fra helikoptertransporten på dagtid tirsdag og onsdag i uke 40 samt to dager i uke 41.
  Utlegging av gytegrusen er et viktig miljøtiltak og skal gjøre det lettere for laksen å gyte i Nidelva.
  Tiltakene gjøres i nært samarbeid med ansatte i TOFA som vil sikre at grusen kommer ut i elva i henhold til habitatplanen.
  Det skal legges ut grus på 4 lokaliteter og det startes opp tirsdag morgen i uke 40 med utlegging til Kroppanhølen, og til Leirfosshølen onsdag. Planen er å fortsette med to områder ved Tempe og Valøya i uke 41 (se kart).
  Vi håper naboer i området bærer over med støyen dette vil medføre. Vi ber også publikum om å holde seg på god avstand, og det er spesielt viktig at ikke båter/kajakker er i elva.
  Under arbeidet vil vannføringen i Nidelva holdes lav, men på grunn av tilsigsforholdene vil vannføringen sannsynligvis raskt kjøres opp i etterkant.
  Arbeidet er nøye planlagt med hensyn til den risikoen som både helikopterflyving og folk ute i elva medfører.
  Kontaktpersoner:
  Andreas Sylte, kraftverksjef Statkraft.
  Tlf. 95877791
  e-post: Andreas.Sylte@statkraft.com


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.