TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Sjøørret7 kg.
  31.8Laks1,8 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  30.8Sjøørret6 kg.
  29.8Laks1,1 kg.
  29.8Laks1,5 kg.
  29.8Ørret2,4 kg.

  Søknadsskjema Laksefiske Nidelva 2021

  Søknadsskjema for laksefiske i Nidelva for sesongen 2021 er nå tilgjengelig. Søknadene kan sendes TOFA pr. post eller e-post og må være oss i hende senest 23. desember 2020.

  Det er viktig at søkerene leser nøye igjennom reglene for forhåndstrekning av laksefiske i Nidelva! Reglene finner du her: www.tofa.no/sider/tekst.asp

  Fiskeregler for Nidelva finner du her: www.tofa.no/sider/tekst.asp. Fiskereglene for sesongen 2021 er enå ikke fastsatt, det er fiskerens plikt og sette seg inn i gjendlende regelverk før sesongstart. 

  Merk at det er gjort forandringer på vald 7. Nydalsdammen! Her er båtfisket nå tatt bort og det selges 2 stk døgnkort de dagene TOFA disponerer begge sidene av elva. 
  Det er usikkert hvordan framdriften med nye Nydalen bro. Her kan det bli innskrenkninger i fiskeareal eller det kan bli stengt. Vi søker og tildeler som vanlig, 
  og tilbakebetaler evt ved stenging.

  Valdet Renna inkluderer også Svea i 2021!

  Skulle det bli lokale innskrenkninger i fiske eller fisketid før trekningen, vil det være mulighet for å trekke søknaden, før trekningen!

  TOFA vill ikke refundere fiskekort som følge av myndighets pålagte restriksjoner etter sesongstart. Søknadene er bindende og laglister er låste. 

  Søknad Lagfiske: sider/fil.asp
  Søknad Privat: sider/fil.asp

  Søknadene sendes TOFA pr e-post: tofa@tofa.org eller "sneglepost" TOFA Leirfossveien 76 7038 Trondheim.

  Har du spørsmål ang fiske eller søknaden, ta kontakt med oss på enten e-post eller telefon 95230510. 

  TOFA ønsker alle lykke til i trekningen av laksefiske 2021. 


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.