TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Fiskekort


  Etterspørselen etter laksefiske i Nidelva er høy og større enn vårt tilbud. På en rekke av våre vald må man være ute i god tid for å sikre seg det beste fiske.

  Søknadsfrist for sesongkort på Vald 2, Vald 4, Vald 5/6, Vald 7 og Vald 9 er ca 23. desember året før sesongen start. Følg med på vår hjemmeside og facebook for mere info vedrørende søknadsfrist.

   I tillegg er søknadsfristen ca 23. desember for fiske på Vald 1, Leirfosshølen og Vald 3, Kroppanhølen. På disse valdene selges det båtfiske for grupper av fiskere på inntill 6 fiskere.

  Døgnkort

  Det selges et begrenset antall døgnkort på Vald 2, Stryket og Vald 4, Renna. Disse kortene er lagt ut på INATUR.NO.

  I tillegg til dette kan er det åpent kortsalg på vårt vald 13, Bykortet. Her får du solgt fiskekort på INATUR.NO eller på utvalgte utsalgsteder i Trondheim.

  Fordelingen av fiske

  ”Ved fordeling av fiske i Nidelva skal TOFA, innenfor rammen av gjeldende fiskeregler, tilstrebe at flest mulig gis anledning til å delta. Dersom etterspørselen etter fiske er større enn TOFAs tilbud, vil det bli tatt spesielt hensyn til fiskere som har vist fin framferd og sportsfiskemessig opptreden ved elva. Personer som er tatt for ulovlig fiske eller som har opptrådt usportslig, får ikke adgang til fiske. Fiskere som er med på båtfiskelag eller har fiske på private vald , kan ikke regne med å få leie båtfiskedøgn på Leirfosshølen og Kroppanhølen, heller ikke sesongkort fiske på våre vald.”


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.