TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 2 - Stryket


  Stryket er kjent som et av Nidelvas beste fluefiskeområder. Elva renner bred og stort sett grunn. Bunnforholdene består av mye stor stein som skaper sterke strømdrag som gir fiskerne store utfordringer. Best fiske på middels eller lav vannstand. Nedre del av valdet skjermes av skog mot industribedriften som ligger her. Nidelvstien går langs hele valdet.


  TOFA disponerer fiske fra østre bredd , mens Kroppan Gård eier rettighetene til fiske fra vestre bredd.

  Parkering tillates ikke på området til Spenncon. Beste parkeringsmulighet er i parken i Nedre Leirfoss, for deretter å følge Nidelvstien ned til valdet.


  Fiskekortordninger


   På dette valdet har man både sesongkort og døgnkort. Det selges totalt 18 sesongkort, der hver sesongkortinnehaver får fiske hvert 3. døgn. I tillegg selges det 2 døgnkort hvert døgn. Fiskekortene gjelder fra 12.00 til 12.00 påfølgende dag.

  Turnustabell
  Juni
  Lag1. 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28
  Lag2. 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29
  Lag3. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 (fisker fra fiskestart 00.00-12.00 1.juni)

  Juli
  Lag1. 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31
  Lag2. 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29
  Lag3. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30


  August
  Lag1. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30
  Lag2. 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31
  Lag3. 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29

  TOFA har også 2 stk administrasjonskort på Stryket.


   Kart

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.