TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 3 - Kroppanhølen


  Dette er et av Nidelvas beste fiskevald hvor det fiskes både fra båt og fra land. Hølen er delt i en øvre og en nedre del. Den øvre hølen fiskes best fra båt, mens den nedre hølen kan fiskes både fra båt og fra land fra østre bredd. TOFA har en fin fiskehytte på østre bredd som stilles til disposisjon for de som leier fiske.
  Nidelvstien går langs hele valdet.

  Fiske på Kroppanhølen leies bort til fiskelag som består av inntil 6 fiskere. 
  Lagene får fiske fra land fra østre bredd eller fra 2 båter som stilles til disposisjon av TOFA.


  Juni
  TOFA       2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24   26    28   30
  Kroppan    1   3   5   7    9   11   13   15   17   19   21   23   25   27   29 

  Juli
  TOFA           2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24   26    28   30
  Kroppan    1   3   5   7    9   11   13   15   17   19   21   23   25   27   29   31

  August
  TOFA         1   3   5   7   9   11   13   15   17   19   21   23   25   27  29
  Kroppan       2   4   6   8  10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  30

  Det er kun tillatt å bruke hytta på de døgn fiskeren har skriftlig avtale med TOFA.
  Laglederne får utlånt nøkkel til hytta og båter. Hytta har 5 køyeplasser, elektrisk oppvarming, kokeplate, fryser og kjøleskap.
  I hytta finnes også kaffekjeler, kasseroller og stekepanne. Drikkevatn må medbringes.


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.