TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 4 - Renna


  Dette er et fint og variert vald med strykpartier, en stor kulp og brekk. Valdet egner seg både for sluk, fiske med mark og fluefiske. Det er 2 gapahuker på valdet. Skråningen langs valdet er bevokst med skog som skjermer fiskeplassene. Den ene går langs elvebredden, mens den andre er lagt i skogsskråningen.

  Beste adkomst er via Nidelvstiene. Bruk offentlige parkeringsplasser.

  Fra 2022 sesongen er valdet kortet ned! Svea eiendomen skal selges og det har ikke lykkes TOFA med å få inngått leieavtale for 2022 sesongen. Hva Nye eiere tenker om fiskeretten il tiden vise. 


  Turnustabell
  Juni          V    V   V       V       V       V       V        V
  TOFA       1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
  Kroppan  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

  Juli               V   V     V       V       V       V        V       V
  TOFA       1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
  Kroppan  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30


  August       V    V      V       V       V        V       V
  TOFA      
  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
  Kroppan 
  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

  Lag 1. Starter fiske på døgn med ( V )
  Lag 2. Starter fiske på de andre døgn  Fiskekort

  Døgnkort for Vald 4, Renna kan kjøpes på www.inatur.no. Det selges 2 døgnkort hvert fiskedøgn som TOFA disponerer.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.