TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 5 - Trekanten/Berghølen

  Dette er to gode fiskehøler med rike sportsfisketradisjoner i Nidelva. Her kan man fiske både fra båt eller med stang fra land fra østre bredd. Trekanten er ganske lett å ro, mens Berghølen med sine sterke strømdrag krever dyktige roere.

  Beste adkomst er vei forbi postterminal eller via Nidelvstien.  Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på Nidelvstien.

  TOFA disponerer fiske fra østre bredd, mens Kroppan gård og eiendommen Vanvik disponerer fiske fra vestre bredd.
  Rettighetene til fiske på Trekanten deles slik at Kroppan og TOFA har fiske annethvert døgn. Døgndele skjer hver formiddag kl. 12.00 og det kan fiskes i 24 timer til kl. 12.00 neste dag.

  Rettighetene til fiske på Berghølen deles slik at Vanvik/Kroppan og TOFA har fiske annethvert døgn. Døgndele skjer hver formiddag kl. 12.00 og det kan fiskes i 24 timer til kl. 12.00 neste dag.
  Nedre del på vestre bredd tilhører fiskeretten Halseth nordre.

  TOFAs fiskerettigheter på Trekanten og Berghølen leies bort som en helhet da dette passer best for fiskeutøvelsen. TOFAs døgn leies bort til 4stk fiskelag med maks 6 fiskere. Lagene innretter sitt fiske innenfor turnustabell for fiske. 

  På Trekanten/Berghølen må fiskelagene selv stille med båt.

  For sesongen 2022 vil vi tilate søknader både for båtfiske og sesongkort landfiske. Når søknadsfristen er gått ut vil vi se om det er mulig og sette sammen en turnus enten for båtfiske eller for begge delere. 
     Thomas Nicolaisen og Stig Sletner med storlaks på 15,2 kilo, tatt i 2011


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.