TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 7 - Nydalsdammen


  Dette er et langt, fint vald som ligger nedenfor Sluppen Bru. Valdet er variert, med både styk og flere kulper noe som gjør sitt til at man har mulighet for godt laksefiske på valdet uansett vannstand. Vald har rike tradisjoner i forhold til sportsfiske, som idag brukes til stangfiske fra land. Det var på dette valdet at Nidelvas største laks gjennom tidene ble tatt, Gunnar Kjelås sin laks på 31,8 kg fra 1954.

  På vestsiden av elva går Osloveien, mens Nidelvstien går langs valdets østre bredd.

  På vestre bredd ved ”trafikklommer” på Osloveien. På østre bredd er beste adkomst fra Nidelvstien. Det må ikke parkeres slik at dette er til hinder for trafikken.


  TOFA disponerer fiske på den østre delen (ca. 900 m) av elva på valdet hvert fiskedøgn. Hvert andre fiskedøgn er det fiske på både den østre og den vestre delen (ca. 670 m) av valdet. Det er 3 fiskerlag/fiskergrupper à 6 fiskere som har tilgang til fiske på TOFAs del av Nydalsdammen. I tillegg selges det 2. døgnkort på valdet på de døgn TOFA disponerer hvert fiskedøgn. 

  Fiskerlag/Fiskergrupper fisker etter et rotasjonssystem. Det vil f. eks si at lag 1 starter 1. juni med fiske på hele valdet, for så igjen fiske den 4. juni på halve valdet (bare den østre delen).

  Det planlegges ny bru over Nidelva ved Sluppen. Når dette arbeide kommer igang er usikkert. Det vi kan anta er at fiskeområdet blir innskrenket i forbindelse med dette prosjektet. Dette må søkere av Nydalsdammen ha i bakhodet. 

  Ny valdgrense for Nydalsdammen sesongen 2022 og 2023 ser du på bilde under!                               
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.