TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 9 - Valøya/Stavne øvre


  På dette valdet finner man en lang, og tildels dyp høl, som først og fremst egner seg for båtfiske. Valdet er fiskbart på alle vannstander, og huser alltid storvokst laks. Mange av de største laksene som er tatt oppgjennom historien i Nidelva er tatt på dette valdet. På lavere vannstand kan man også fiske fra land fra den østre bredden av valdet. Nidelvstien går ned til Valøya.

  Fisket er inndelt i 4 fiskelag med 6 persjoner på hvert lag, lagene fisker etter turnus. 
  På valøya stiller fiskelagene selv med båter!


  Valøya Sentralanlegg tillater ikke trafikk over sine områder og området kan være avlåst med grind.
  Adkomst via Nidelvstien fra Tempebanen


  Petter Hokstad og Bjørn Eldevik med 19kilos Nidelvlaks tatt på Valøya 2010

                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.