TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Gaula

  Gaula regnes av mange som Norges beste fiskeelv etter laks. Gaula - og Gauldalen er selve mekka for en sportsfisker, og man kan her tilby laksefiske for enhver smak! Her har man storvokst laks, en fantastisk oppgang av fisk og en utrolig variasjon i fiskeplasser!

  Gaula snor seg gjennom Gauldalen i Sør – Trøndelag. På sin ferd nedover dalen kommer mange sideelver til. Elva skifter derfor enorm karakter nedover elvedalen, fra Eggafossen i Ålen til Øysand ved havet. Hoveddelen av Gaula er 95 km, men med alle sideelver har man her en samlet lakseførende del på 210 km!

  Elva er en typisk storlakselv, med høy andel storvokst laks. Dette bekrefter også snittvekten av all laks fanget i elv, som i 2009 lå over 6 kg. Allerede ved oppstarten i fiskesesongen har mye laks inntatt Gaula, og det er den storvokste laksen som da finnes i elva. Utover fiskesesongen kommer også mellom – og smålaksen opp i elven, og rundt 1. juli har man laks i hele vassdraget i alle størrelseskategorier.  


  Vannføring

  Vannføringen i Gaula forandres ekstremt mye gjennom sesongen og mellom døgn. Man kan godt si at man aldri har den samme vannføringen 2 døgn etter hverandre. Gaula - vassdraget er et uregulert vassdrag uten store magasin. Vannstanden i elva skifter derfor sterkt etter snømengden i fjellene, og nedbørsmengden. Kontrastene er derfor store fra en vårflom der vannstanden kan komme opp i 1500 m3 vann i sekundet, til en tørkesommer da vannstanden kan komme under 10 m3. Dette fører til store utfordringer og muligheter for oss som sportsfiskere. Nye fiskeplasser kommer fram når andre forsvinner og vi må hele tiden tilpasse oss forholdene. Vær derimot vaktsom når elven går flomstor, både når du beveger deg ved elven og særskilt når du vader under fiske!

  Sjekk vannføringen i Gaula her:
  Gaulfoss
  Eggafossen
  Lillebudalen(Bua)
  Haukdalsbrua(Sokna)


  Nedre del

  Den nedre delen av elven regnes av de fleste å være fra Gaulfoss og ned til sjøen. Gaulfossen setter her en naturlig stopper for laksens vandring tidlig i sesongen, og laksen vandrer i liten grad forbi før elven går under 180 m3/sek på våren. Dette gjør sitt til at fisken ofte lar vente på seg i de øvre områdene før 2. eller 3. uke i juni. Nedenfor Gaulfossen har man derimot årvisst et veldig godt laksfiske allerede fra 1. juni, og ønsker du kontakt med storlaksene i Gaula allerede tidlig i juni er dette plassen å legge turen.

  Også senere på sesongen har man et godt laksefiske i disse delene av elva. Spesielt på lav vannstand kan de nederste delene av elva ha et veldig godt laksefiske. Dette på grunn av at laksen blir stående i disse områdene i påvente av høyere vannstand, ofte i stort antall.

   

  Midtre del

  Den midtre delen av Gaula er av mange regnet som paradiset for en fluefisker. Her har man fantastiske kulper, i fantastiske omgivelser, og i tillegg store mengder laks som inntar elven i slutten av juni.

  Elvedalen har her fått et intimt preg, med bratte fjellsider og en trangere elv som bukter seg nedover. Elva har fått sitt typiske ”gule” preg, og blir gradvis preget av større og større stein. Her har man et mylder av standplasser for laksen, og derfor også et mylder av fiskeplasser for oss sportsfiskere!

   

  Øvre del

  Den øvre delen av Gaula blir en stadig mer populær del for oss sportsfiskere. Elva har her skiftet total karakter fra de nedre delene, og her renner elven i en trang elvedal. Kulpene er mange, og i juli og august begynner alle disse kulpene å bli fylt opp av så vel smålaks som storlaks.

  Kulpene er ofte trange og fylt med storstein, og med glassklart vann. Ofte kan man derfor se laksen stå i kulpene, og virkelig få nærkontakt med laksen i elva. Som sportsfisker byr disse kulpene på stor spenning og store utfordringer. Lykkes man å kroke en storlaks her oppe må man ha flaks og dyktighet med seg for å lande fisken!

   

  Sideelvene til Gaula

  De viktigste sideelvene til Gaula er Sokna, Bua og Forda. Alle disse elvene har stor oppvandring av laks, og hvert år tas det storlaks i alle disse elvene. Disse elvene er mindre og trangere, og byr på en helt annen fiskeopplevelse enn laksefiske i hoveddelen av Gaula. Elvene er smalere, kulpene mye mindre og minner i stor grad om fiske helt i toppen av Gaula.  Rettighetene til bildene er gitt fra Gaula Natursenter.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.