TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Orkla


  Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal.

  Orkla er en av de viktigste lakseelvene i hele Norge, og havner årlig på topp – 10 i fangst av laks blant lakseelvene i Norge. Elva er en typisk storlakselv, med en høy andel laks over 7 kg. De største laksene kommer opp allerede ved sesongstart 1. juni, mens man utover sesongen kan oppleve stor oppgang av både mindre og mellomstor laks. Fra midten av juli har laksen spredd seg i hele elva, og uansett om man fisker ved munningen eller helt opp i Rennebu er sjansene gode for fangst!

  For sportsfiskeren fremstår Orkla som mindre enn både Nidelva og Gaula. Dette gjør sitt til at elva er perfekt for fiske med alle typer redskaper, og mange av hølene i elva er svært godt egnet for fluefiske. Man trenger med andre ord ikke være verdensmester med fluestanga for å fange laksen i denne elva.

  Tilgangen på laksefiske i elva er variert, men god. Her har man en rekke åpne fiskekortområder, på mange ulike strekninger, som gjør sitt til at ingen blir utelatt fra laksefiske i elva. Våre medlemsorganisasjoner opp gjennom dalføret kan by på noe av det beste laksefiske i elva - og er du ute etter godt laksefiske i en av Norges beste lakseelver kan du her få laksefiske til en fornuftig pris.  

  Orkla er et regulert vassdrag og vannstanden i de ulike delene av elven påvirkes av dette. De 5 kraftverkene i Orkla ble bygd i årene 1978-85 og utbyggingen har ført til at enkelte områder i elva er fredet for laksefiske. Laksefiskerne og andre som ferdes langs vassdraget bør være oppmerksom på at vannstanden raskt kan stige.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.