TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Fiskekort
  Orkla JFF tilbyr åpent laksefiske på en rekke forskjellige vald i Orkla. Årlig tas det mye laks på disse valdene, og valdene er egnet for alle typer redskap. Her har du mulighet til å fiske i en av norges beste lakseelver, til overkommelige priser.

  Valdoversikt for OJFF  2010

  Sone 3 og 4 (1 Handicap fiskeplass)
  Sone ¾ er en fiskeplass som passer best for mark og slukfiske. Dette er en plass som flo og fjære har innvirkning på. Fisket foregår på begge sider. Den ene siden har sandbanke og den andre har steinforbygging. Sonen er ca. 1 000 meter. Bunnforholdene er grus.
  "Handicapfiskeplassen" er en støpt rampe på ca. 50 meter. Den er god når det er stor vannføring. (Det er søkt om utbedring av denne).  Sone 5
  Dette er en fiskeplass som passer godt til fluefiske, men det er ikke noe problem å utøve sluk- og markfiske. Sonen er ca. 800 meter lang , og fiske er på begge sider av elva. Denne sonen har også innvirkning av flo og fjære. Bunnforholdene er grus.


  Trettøya
  Dette fiskevaldet har OJFF leid for første gang i år 2000. Det er et vald som er ca. 500 meter langt. Fisking foregår best fra Gjølmesli-siden, da det er sandstrand der. Den andre siden er vanskelig tilgjengelig med skogvokst elveforbygging. Sesongen 99 ble valdet lite brukt, og veldig få sendte inn fangstoppgaver. I sesongen 98 ble det fanget 153 fisker. Bunnforholdene er grus.


  Sone 6
  Sone 6 er et vald som passer godt for fluefiske, med stryk og rolige partier. 
  Fisket har vi bare på en side, men motfiske er ikke noe problem. Valdet er ca. 500 meter langt. Det er en fordel med vadebukse. Kun fluefiske med en og tohands fluestang nedre del i august. Øvre del alle tillatte redskaper.


  Sesongen 2010:  Trettøya blir i år åpnet for vanlig kortsalg fra sesongstart.

  Ungdomskort 16-20 år: 50% reduksjon i pris
  Ektefeller :                         50%  reduksjon i pris
  Alderspensjonister/uføre mot fremvist honnørkort: 500kr rabatt på sesongkort, 50 kr rabatt pr døgnkort. 
   

  Depositum Kr 100.-  Gjelder alle kort
  OBS OBS Ved manglende innsending av fangstoppgave mister man retten til kort neste sesong.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.