TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Fiskeregler


  Sesongen for laksefiske i Homla er kortet inn med 14 dager, dvs fra 1.juni til 15.august. 

   

  Bruk av redskap:

   

  Sone 1: Kun fluefiske tillatt (fra nederste bru over gml E6 opp til hengebru v/ Storsteinan) Fiske fra begge sider av elva er tillatt.

   

  Sone 2: Fiske med flue og mark tillatt (fra Storsteinan og opp til Fossen) Fiske kun tillatt på østsida av elva. I sone 2 er det nå også tillatt å fiske med mark og søkke ut sesongen.

   

  - Minstestørrelse for anadrome laksefisk er 35 cm. 

  - Fangsbegrensning på en laks eller en sjøørret pr døgn. Får man 1 laks så må fisket avsluttes. Det kan ikke fiskes etter sjøørett når første fisk er fanget og avlivet. Ytterligere begrensninger kan inntre om ikke gytebestandsmålingen nås.

   

   - Det går fiskeoppsyn i elva, og vi minner om at fiskekort og kvittering for betalt fisketrygdavgift må være med på fisketuren. I motsatt fall er vi pålagt å vise fiskere bort fra elva.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.