TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Stjørdalselva

  Stjørdalselva er nasjonalt laksevassdrag og en av Norges 10-15 beste lakseelver. Den lakseførende delen av Stjørdalselva er ca 50 km fra Nustadfoss i Meråker til utløpet ved Værnes. Sideelvene Forra og Sona kan også by på godt fiske og særlig Forra er kjent som en nydelig elv for fluefiske.

   

  Fallet på elva er moderat og det er ingen vandringshinder undervegs. Det innebærer at det står fisk på hele elva fra sesongen starter. Hele vegen slynger elva seg nedover i strykpartier og høler av varierende styrke og størrelse. Stjørdalselva er regulert, med de fordeler og ulemper det medfører. Minstevannføringen i Meråker er 9,5 m3, men nedstrøms Sona og Forra, som er uregulerte, er vannstanden alltid betydelig høyere enn dette.

   

  Laksen i Stjørdalselva er tradisjonelt kort og bred og i gjennomsnitt 3-5 kilo. Oppgangen av smålaks varierer, men storlaksinnsiget er normalt godt. Hvert år blir det tatt laks på 15-20 kilo.

   

  Stjørdalselva er svært godt egnet for fluefiske, men sluk og mark er også populære redskaper. Markfiske er begrenset til valdene nedenfor Hegra Bru.

   

  Fisket er godt organisert og lett tilgjengelig. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening tilbyr fiske på over 30 kilometer elv fordelt på om lag 45 fiskevald. Det er ingen begrensning på kjøp av fiskekort. Med unntak av 1. juni er det normalt lite trengsel på SJFF sine vald og man kan normalt enkelt finne seg et vald å boltre seg på i ensomhet.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.