TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Fiskeregler

  Fiskeregler for Stjørdalselva – fiskesesongen 2011

   

  1. Fiskesesongen

  Laksefiske er tillatt fra 1. juni til 31. august

  Sjøørret er fredet og skal settes levende ut i elva igjen. Husk å rapportere gjenutsatt sjøørret.

  Minstemål for laks er 35 centimeter.

  Vinterstøing er fredet og skal settes levende ut i elva igjen.

   

  1. Fiskeredskap

  Det er tillatt å fiske med sluk, spinner, wobler, mark og flue.

  Ved fiske med flue skal kastevekten ligge i fluesnøret eller duppen.

  Ved fiske med dupp skal den flyte i stille vann.

  Fiske med reke, kunstig mark, gulp og lignende er forbudt.

  Bruk av søkke er kun tillatt i forbindelse med markfiske. All annen bruk av søkke er forbudt.

  Markfiske er forbudt med unntak av vald nr. 16 til og med nr.27. Det er forbudt å grave mark på SJFFs valdområder.

  Det er kun tillatt å bruke mark fra nedfallsområdet til Stjørdalselva. Unntatt er mark som er kjøpt i foretning som er produsert i anlegg godkjent av Mattilsynet. Dette for å hindre spredning av ukjente sykdommer og fremmede arter.

  Det er ikke tillatt å bruke andre redskapstyper enn det som er nevnt her.

   

  1. Bag limit

  Døgnkvote defineres som den fangst en fisker har lov til å fiske i løpet av et døgn.

  Døgnkort gjelder for et døgn. Eller gjelder døgnskifte klokken 2400.

  Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.

  Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Gjenutsatt fisk skal rapporteres til Laksebørsen.

  Døgnkvoten er 1 fisk per fisker per døgn.

  Det er en sesongkvote på 8 lakser, hvorav 4 kan være over 65 centimeter (ca 3 kilo).

  Når en laks er fanget, skal fisket avsluttes inntil nytt fisedøgn starter.

  Når kvoten på 8 lakser i løpet av en sesong er fanget, skal fisket opphøre.

  Oppdrettsfisk skal ikke settes ut og regnes ikke av kvoten på 8 laks. For at denne ikke skal telle kvoten må den forevises på Laksebørsen.

  Laks i gytedrakt er fredet og skal settes skånsomt tilbake i elven igjen.

   

  4.       Rapportering av fangst

  All fangst skal rapporteres til Laksebørsen på telefonnummer 74 820694 (e-post: lakseborsen@lakseborsen.com) innen 24 timer etter at den er fanget. Fangst skal også skrives på baksiden av fiskekortet. Det er veldig viktig at det blir ført opp riktig valdnummer.

   

  5.       Fiskeområde

  Det er kun tillatt å fiske fra land. Både stang, fiske og redskap skal være på egen grunn.

   

  6.       Opptreden

  Stå ikke stille på samme plass når det er flere til stede. Begynn alltid øverst på valdet/hølen, ved røde/hvite nummerskilt eller ved delepåler. Vis hensyn!

   

  7.       Camping

  All oppsetting av telt eller parkering av campingvogn på SJFFs områder er forbudt.

   

  8.       Tilgang til vald

  Tråkk ikke på åker og eng. Benytt parkeringsplasser, veier og stier. Lukk grinder. Det er forbudt å krysse jernbanelinjer, benytt nærmeste overgang.

   

  9.       Renhold og orden

  Forlat valdet slik du selv ønsker å finne det. Ta med søppel og rot etter deg.

   

  10.    Legitimering

  Fiskere plikter å fremvise gyldig fiskekort og kvittering for betalt fiskeravgift for foreningens oppsyn eller for politiet. Brudd på fiskeregler og rapporteringsplikt kan føre til inndragelse av fiskekort og eventuell politianmeldelse.

   

  11.    Endring av regler

  SJFF tar forbehold om endring av regler angående disponering av fiskevaldene. Enkelte vald kan stenges av kortkjøpere i perioder. Melding om dette vil kunngjøres med oppslag på det enkelte vald eller skrives på vedleggene til fiskekortet. Foreningen refunderer ikke løst fiskekort om ikke alle vald er disponible eller om det skulle bli innkorting av sesong eller endringer i fiskereglene.

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.