TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Nedre del

  I nedre del av Gaula finner du som fisker her 2 gode tilbud med topp laksefiske. Fisket er åpent for alle, til folkelige priser.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  Melhus Jeger- og Fiskerforening tilbyr laksefiske i nedre del av Gaula. Foreningen disponerer ca 4,3 kilometer fiskestrekning fordelt på to soner. Den nederste sonen består av flere vald, som alle er gode laksevald. Det øverste valdet til MJFF er på Lundamo. På dette valdet alene ble det tatt over 1 000 kg laks i 2009!

  Kortsalge på MJFFs laksevald i Gaula i 2010 er fordelt på 2 soner. Den ene sonen kalles Melhus nedre og består av valdene Melhus, Lena, Borten, Bleke og Prestgården. Valdene ligger i Gaulas nedre deler i Melhus kommune.

  Den andre sonen kalles Saugen som også er navnet på valdet. Saugen består av ett lengre fiskestrekk på vestsiden og ett kortere strekk på østsiden av elva. Sonen ligger på Lundamo i Melhus kommune.


  Fiskekortsalg

  Sesongkort og Ungdomskort, i tillegg til døgnkort, selges på tradisjonelle utsalgssteder  For å utnytte medlemsrabatt på fiskekort som MJFF-medlem må disse utsalgsstedene benyttes for kjøp av fiskekort.

  Priser                                                                         Medlemmer MJFF      Ikke - medlem           

  Saugen(Lundamo)                                                    

  - Sesongkort(begrenset antall)                                   4500,-                         5000,-

  - Døgnkort(begrenset salg ved høyt fisketrykk            300,-                           350,-

  - Ungdomskort sesong                                              1750,-                         Ikke tilgjengelig

   

  Borten/Bleke, Melhus/Lena og Prestgården (ett kort for alle vald)

  - Sesongkort(begrenset antall)                                   4500,-                         5000,-

  - Døgnkort(begrenset salg ved høyt fisketrykk           300,-                           350,-

  - Ungdomskort sesong                                              1750,-                         Ikke tilgjengelig

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Horg JFL disponerer fem fiskevald i norges beste sportsfiskeelv for fiske etter laks - Gaula. Valdene ligger i Gaulas midtre deler, hvor to av valdene befinner seg nedenfor Gaulfossen, og tre oppstrøms fossen.

  Nedstrøms Gaulfossen

  ·         Høyset/Midtlyng/Feragen: Avkjøring fra E6 omlag 100 meter sør for Oles Autorast (mellom Ler og Lundamo)

  ·         Ivervaldet: Kjør vegen fra Valdum mot Hovin. Du finner parkeringsplass på venste side av vegen merket med Ivervaldet like etter en stor sving med rike grusforekomster. Følg sti derfra ned til elva.

  Oppstrøms Gaulfossen

  ·         Fosslandet: Avkjøring fra gamle E6 mellom Foss og Gylland på Hovin. Avkjøring merket fra vegen.  

  ·         Berga (Dasshølen): Parkering på rasteplass E6 ved Gyllskjæringa mellom Hovin og Støren.

  ·         Gylløien: Består av tre soner.
  Sone 1: ligger like ved parkeringsplass 300 meter nord for Hage Gartneri.
  Gylløien: Avkjøring fra E6 100 meter nord for Re-To bil.
  Berga (Dasshølen): Parkering på rasteplass E6 ved Gyllskjæringa mellom Hovin og Støren.
   

  Fiskekort
  Fiskekort fås kjøpt på Lundamo Camping, tlf: 976 08 735 , 7232 Lundamo. 

  Sesongkort for utenbyds fiskere selges i et begrenset antall. Vi har for tiden ingen ledige sesongkort, men ta kontakt med leder for fiskeutvalget Stein Georg Sandvik  (98076172 eller e-post: stegedor@hotmail.com  ) for å stå i venteliste. I løpet av mai måned vil vi ha oversikt over eventuelle kort som blir tilgjengelige i 2009.                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.