TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Midre del


  I midtre del av Gaula har man en mengde fiskemuligheter. Dette området har derimot blitt vanskelig tilgjengelig for den allminnelige laksefisker, gjennom at prisene på laksefiske har steget raskt de senere år. Man har derimot fortsatt noen tilbydere som tilbyr topp laksefiske, til folkelige priser. Nedenfor kan du lese om 2 av tilbyderne som kan tilby laksefiske i toppklasse!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   


  Støren Jeger og Fiskerforening tilbyr topp laksefiske på en rekke vald i området rundt Støren. Deres fiskekort er fordelt på 3 ulike vald – Vold, Støren Prestegård og Sokna. De 2 første valdene er i hoveddelen av Gaula, mens det siste er i sideelven Sokna. Støren JFF sine vald havner alltid på topp blant fiskevaldene i Gaula, med mange tonn laks årlig.

  Vold vald

  Vold vald er fordelt på to strekninger, med en mengde høler og fiskeplasser - både på østsida og vestsida av elva. Dette er en topp fiskestrekning, som egner seg like godt for fiske med sluk og mark, som fluefiske.
  ­­­­­­­­­­­­­­

  Vestre del starter i Bruhølen nedenfor Jernbanebrua og ender i mot nabovald nedenfor Svarthølen. (Bruhølen, Kjelstadstryket,Litjstu og Svarthølen).
  Østre del starter ved utløpet av Kjelstadstryket og ender nedenfor Hage bru. (Litjstu, Svarthølen, Jernbanehølen, Vollsteinan og Hundåhølen).

  Fiskekort

  Det vil være forhåndssalg av fiskekortene, kun på ukebasis. Max 5 fiskere. Pris er avhengig av tidsperiode. 


  Støren Prestegård

  Støren prestegård vald er fordelt på to strekninger.
  Den øverste strekningen er på begge sider av elva i fra Gaula bru ned til Jernbanebrua, (Prosten, Presthølen og Fluesona) fra Jernbanebrua følger den østsida av elva ned til grensa mot nabovald (Bruhølen og Kjelstadstryket). Grense er skiltet.
  Den nedre strekningen er på vestsida av elva i fra Jernbanehølen ned til Kommunegrensa.

  Fiskekort

  Fiskekort får du kjøpt på Gaula Natursenter i Støren sentrum.


  Sokna sone 2 – 3

  Sokna er en spennende liten lakseelv.

  Sone 2 består av Presthus / Samdal / Wagnild, og er et meget variert vald med mange spennende høler. Valdet er ca 4 km. langt og fiskes fra østsida av elva. Parkering skjer på lommer langs E-6.

  Sone 3 omfatter den øverste delen av Sokna og strekker seg fra Kvennhusfossen i Igla og ned til og med Fossum sagbruk i sentrum av Soknedal, med unntak av en strekning på ca 380 m. midt i valdet(se skilting).

  Fiskekort

  Fiskekort får du kjøpt på Gaula Natursenter i Støren sentrum.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Singsås Fjellstyre

  Singsås fjellstyre har tilsammen ca. 5 km med lakseførende strekninger fra Singsås sentrum og opp til Holtålens kommunegrense.

  Her får du kjøpt fiskekort uten begrensninger og til svært gunstige priser. Fjellstyret ønsker at elvefisket skal være for allmenheten. Kart kan kjøpes hos fjellstyret ved henvendelse til lokale kortselgere.
  Fjellstyret anbefaler å leie en av våre flotte hytter. Se link til disse på siden. Ved leie av hytte ei uke medfølger 4 gratis fiskekort for Gaula.

  Fiskekort
  Alt salg av fiskekort gjør du enkelt gjennom nettportalen inatur.no.  Besøk gjerne våre hjemmesider.

  Velkommen til laksefiske i Singsås!                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.