TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Fiske etter anadrom laksefisk i sjøen

  Spesifikke regler for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (herunder sjøørret)

  Ved fiske etter sjøørret (og laks) i sjøen må man ta hensyn til ytterligere regler og fredningstider. TOFA gjør oppmerksom på at sjøørretbestanden i Trondheimsfjorden er sterkt truet, og anmoder fiskerne om å vise ansvar. TOFA oppfordrer fiskerne til å gjenutsette all sjøørret fanget i indre deler (fra Orkanger-innløpet og innover) av Trondheimsfjorden året rundt; -uavhengig av minstemål og fredningstider. 

  TOFA presenterer her relevante fiskeregler for Trøndelag. Bruk linkene til de aktuelle lover/forskrifter om du ønsker utfyllende informasjon. 


  Minstemål 
  Gjeldende minstemål for laks og sjøørret er 35 cm

  Lovdata  Fredningstid

  Sjøørreten er fredet for alt sportsfiske fra land eller båt i perioden 1. mars - 31. mai i hele Trøndelag fylke. 

  Miljødirektoratet 


  Fredning av munningsområdet av vassdrag

  Det er generelt forbud mot å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

  Lovdata  For flere av de større vassdragene gjelder spesifikke og utvidede fredningssoner:


  Nidelva:
  Området innenfor en rett linje trukket fra nordre punkt av Pir 1 (UTM 701 358) over til vestre punkt av Ladehammeren (UTM 709 360). Området er for øvrig begrenset utad av de ytre kaianleggene på Brattøra og Skansen.
  (Forskriften er under revisjon vinteren 2014), og vi vil komme tilbake med oppdatert forskrift og kart.)

  Forskrift for fredningsområdet til andre lakseelver i Sør-Trøndelag finner dere her.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.