TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Prøvefiske Kobberdammen 2010

  15. september 2010 gjennomførte vi i TOFA prøvefiske i et av våre mest populære fiskevann - Kobberdammen. Mort har igjen etablert seg i dammen, men vi fikk også flere veldig bra ørreter under fisket som ble gjenutsatt. De største fiskene var mellom 3 og 4 kg!  Prøvefiske gjøres i de fleste av våre fiskevann jevnlig for å se på fiskesammensetning og utviklingen til vannene. Fisket foregår med garn, der hvert garn er satt sammen av mange ulike maskestørrelser. Onsdag 15. september gjennmførte vi et slikt prøvefiske i Kobberdammen. I alt ble det satt 8 bunngarn og ett flytegarn i Kobberdammen, og garnene sto i 24 timer i vannet. Det vi ønsket å undersøke i Kobberdammen var hvorvidt morten i vannet hadde reetablert seg, samt undersøke hvor mye av den utsatte ørreten som fortsatt er igjen i vannet etter 1. års fiske.  Mort
  Når vi fikk dradd garna var resultatene i forhold til mort svært nedslående. Vannet har nå fått en stor bestand av mort, etter at morten ble forsøkt fjernet i 2003. Det ble den gang forsøkt å fjerne morten med sterk kalking, samt sprengning av vannet. Denne metoden ser nå ut til å være misslykket til å bekjempe morten i våre vann. I alt ble det tatt 69 mort på våre garn.  Ørret
  Det ser ut til at med en større bestand av mort i vannet, har dette også gått ut over ørretens levevilkår i vannet. Vi har årlig siden 2006 satt ut ørret i alle størrelsesklasser, men det ser ut til at både antall og kvalitet på fisken nå har blitt kraftig redusert i forhold til tidligere år. Det er derimot fortsatt storfisk i Kobberdammen, og 3 storørreter mellom 3 og 4 kg ble fanget på garnene. Disse ble alle satt levende tilbake i vannet, så mulighetene for en storørret er fortsatt tilstede i Kobberdammen.  

  Resultater

  Art N snitt lengde(cm) snitt vekt(g) snitt k-faktor
  ørret 13 25,70 181,00 0,873
  mort 69 17,36 51,29  
  * 3 storørreter ble gjennutsatt og er ikke med i snitt på K - faktor for ørret.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.