TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Prøvefiske og utfisking i Estenstaddammen 2010

  Den siste uken har vi i TOFA drevet prøvefiske og utfisking i Estenstaddammen i Jonsvannsmarka. Dammen har fortsatt veldig mye ørret, men vi ser en liten forbedring i størrelsen på fisken. Det er nå mulig å få fin steikfisk i Estenstaddammen, og vi håper at årets, og framtidig utfisking skal gjøre Estenstaddammen til et fint fiskevann.  Resultater prøvefiske

  Under prøvefiske i Estenstaddammen ble det benyttet 7 stk bunngarn. Garnene var sammensatt av ulike maskestørrelser(nordic - serien). Det ble i alt tatt 117 ørreter under prøvefiske.

  Ørret  Lengde (mm)2010 Lengde (mm)2008 Vekt (g) 2010 Vekt (g) 2008 K-faktor(2010) K-faktor(2008)
               
  Gj.snitt  213,93 192,24 112,12 81,61 1,03 1,01
  Min 125 80 21 6 0,71 0,75
  Maks 310 275 286 219 1,39 1,32
  Antall 117 147 117 147 117 147


  Utfisking 2010
  Det er nå foretatt 2 omganger med utfisking  i Estenstaddammen. Dette for å bedre forholdene for den fisken som blir igjen i vannet, og for å bedre kvaliteten og størrelsen på fisken i vannet. Under utfiskingen ble det satt henholdsvis12 og 11 bunngarn, samt at det den første dagen ble satt 3 flytegarn.

  I år ble det tatt ut 410 fisk, med en samlet vekt på 55 kg. Gjennomsnittsvekta på denne fisken ble ut av dette 134,2 gram. Resultatene fra utfiskingen i 2009 gav en gjennomsnittsvekt på fisken på 112 gram. Dette tyder, sammen med prøvefiskingsresultatene, på at fisken gradvis blir større i vannet.

  Vi i TOFA håper dette arbeid på sikt skal virke positivt på vannet som sportsfiskevann og at kvaliteten på fisken igjen blir god!                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.