TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Krepsing

   
  Høsten er tid for krepsing, vi i TOFA får i disse dager mange spørsmål om hvor det kan krepses i Trondheim. For de som måtte lure, krepsing er fiske etter ferskvannskreps. Med åte plassert i vannet og lysende lommelykter, lokkes edelkrepsen frem og fanges.
  I Trondheim Kommune er det kun lov og krepse i Jonsvatnet/m Kilvatnet og Litjvatnet. I Bymarka er all fangst av kreps forbudt!
  Vis man ønsker og krepse i Jonsvatnet må man ha hver enkelt grunneiers tillatelse og kan da krepse på grunneiers grunn, etter at man har kjøpt vanlig fiskekort.
  Tillatt tidspunkt for krepsing er i perioden 6. august - t.o.m. 14. september,
  Minstemålet er 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen. Kreps som er mindre enn dette skal straks settes ut i vannet igjen.
  Det er strengt forbudt og bruke fast redskap som ruser, teiner eller garn for å fange kreps! Det er kun lov med åte pinner. Agnet skal være lokalt fra Jonsvatnet!
  TOFA er klar over at det er et utstrakt tjuvfiske etter kreps både i Vikeelva, Vikerauntjønna og i Bymarka. Her oppfordrer vi publikum til å ringe oss vis en ser ulovligfiske eller ulovlig satt redskap. Telefon nr. er 95230510.


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.