TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Stamfiske 2009


  Nidelva er et sterkt regulert vassdrag, noe som påvirker laksens naturlige gytemuligheter i elven. Som en kompensasjon for den økte dødligheten lakseungene har i elva, settes det hvert år ut en viss andel laksesmolt i elva.

  For at vi skal videreføre den naturlige stammen av laks i vårt kultiveringsarbeid blir det hvert år gjennomført stamfiske av gytelaks etter fiskesesongen. Fisket blir gjennomført i slutten av september og i oktober, og foregår i Leirfosshølen og Kroppanhølen.

  Stamfiske i 2009 ble gjennomført på 6 fiskedager i perioden 17. september - 21. oktober. Vårt inntrykk var at det var godt med fisk på de fiskeplassene vi fisket. Det som var betenkelig var det forholdsvis store innslaget av oppdrettslaks.


  Resultater fra stamfiske 2009

  Antall laks

  Gj. snitt vekt

  Største fisk

  Minste fisk

  Andel oppdrettslaks

  87

  4,6 kg

  13,6 kg

  1,0 kg

  12,6 %

  Smålaks

  Mellomlaks

  Storlaks

  Hunnfisk

  Hannfisk

  27 stk

  41 stk

  19 stk

  47 %

  53 %


  Stamfiske etter sjøørret
  Sjøørreten har dessverre hatt en sterk tilbakegang i vårt vassdrag. Hva som har vært hovedårsaken til tilbakegangen er vanskelig å gi fullgode svar på, men det er nærliggende å tro at svaret ligger i havet. Dette ut fra at man har sett en lignende tilbakegang i alle de store elvene i Trondheimsfjorden. For å gi sjøørreten en sjanse i fremtiden driver vi i TOFA en utstrakt kultivering av sjøørret.  

  Kultiveringen av sjøørret foregår i dag nesten etter samme modell som for laks. Det som derimot skiller fisket etter sjøørret i forhold til stamfiske etter laks er at sjøørreten blir fisket i vanlig fiskesesong. Dette har med at sjøørreten er vanskelig å fange etter fiskesesongen. Våre fiskere på de ulike valdene i elva får derfor utlevert nettingkasser som står utplassert. Når fiskerne får sjøørret under vanlig fiske blir fisken utplassert i burene. Fisken blir så hentet av oss i TOFA, og overført til vårt stamfiskhus. Som en belønning til våre fiskere for dette arbeidet får alle som leverer sjøørret være med på et gratis fiskedøgn i Leirfosshølen.

  Sesongen 2009 ble dessverre ingen kjønnsmodne sjøørreter fanget i vårt arbeid. Dette hadde litt med at arbeidet ble startet for sent, noe vi må ta konsekvensene av til kommende sesong. Den fisken som vi fanget ble derfor gjennutsatt i vassdraget, i god kondisjon, i begynnelsen av november.

                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.