TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  TOFAs målsetting

  Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) er en ideell organisasjon uten økonomiske formål med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde.
  TOFA skal gjennom sitt arbeid legge vekt på at fiskens leveområder bevares og forvaltes slik at naturens miljø og mangfold, artsrikdom og produktivitet opprettholdes. Innenfor denne rammen  fiskeressursene utnyttes ved høsting og TOFA skal medvirke til å øke allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser.

  Tilbud til barn, ungdom og familienes felles frilufisopplevelser skal prioriteres.
  TOFA skal gjennom opplysningsvirksomhet arbeide for at biotopfremmende tiltak og kultiveringsarbeide skjer i henhold til lover, forskrifter og vitenskapelige prinsipper. Dette skal gjøres slik at det kommer flest mulig til gode.
  TOFA skal gjennom sitt arbeid skape respekt for lovgivningen som vedrører friluftsliv, naturvern, jakt og sportsfiske.

  TOFA skal arbeide for å få bygge og drive et informasjonssenter og akvarium i tilknytning til Nidelva i samarbeid med andre interesenter. TOFA administreres fiske og utleie av fiskerettigheter i Trondheimsregionen. Det gjelder både laksefiske i noen av Norges beste lakseførende strekninger og innlandsfiske med dels storvokst ørret.
  Gjennom fiskekultiveringstiltak forsøker TOFA å bevare og forbedre sportsfiskemulighetene i området. Økonomisk overskudd av fiskekortsalg brukes til fiskekultivering -og tilretteleggingstiltak.

  Bak TOFAs tilbud til sportsfiskerne, ligger leie og samarbeidsavtaler med en rekke private grunneiere.
  I de forskjellige områder er det nødvendig å sette regler for ferdsel og fiskeutøvelse. Sett deg godt inn i fiskeområdets utstrekning. Studer kart og regler. Alle 'Petri brødre og søstre' som viser sportsfiskermessig fremferd, er velkommen til å fiske på de områder hvor TOFA administrerer sportsfiske.

  Ved opplysningsvirksomhet ønsker TOFA å:

  • Spre kjennskap til våre fiskearter og deres krav til miljø
  • Opprettholde en hensiktsmessig fiskebestand ut fra det næringsgrunnlag som er til stede
  • Spre kjennskap til et riktig hensiktsmessig fiskestell
  • Skape kjennskap til og respekt for gjeldende lovgivning
  • Opparbeide forståelse for at flest mulig områder blir åpnet for sportsfiske

  Ved praktiske tiltak ønsker TOFA å:

  • Spre opplysninger ved å arrangere kurs og møter med forelesning, foredrag, film og andre audiovisuelle hjelpemidler og påvisning gjennom presse, tidsskrift, radio og fjernsyn
  • Drive praktisk fiskestell etter vitenskapelige prinsipper for å bedre mulighetene for såvel sportsfiskere som for de som har fiske som næring
  • Fra Settefiskanlegget Lundamo skaffe til veie settefisk for utsettinger der det foreligger behov for dette, men søke å hindre at det blir utsatt fisk der det ikke er behov eller andre ting tilsier at fisk ikke bør utsettes
  • Å stille redskaper til disposisjon for de som ved fiskekulturtiltak forsøker å innfri den samme målsetting som TOFA
  • Ved egne fiskekortordninger og i samarbeid med andre forsøke å åpne størst mulig områder for sportsfiske

  TOFAs oppbygning:

  • Generalforsamling
  • Styre
  • Daglig leder
  • Ansatt personell


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.