TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Stamfiske 2011


  Nidelva er lakselva midt i Trondheim! Fra Nedre Leirfoss som er stoppestedet til laksen til dens utløp i Trondheim sentrum er den ca syv kilometer lang, og på denne korte elvestrekningen tas det hvert år mellom 3,5 – 10 tonn med laks! Nidelva er en kraftig regulert elv, med totalt 13 kraftverk. På grunn av de uheldige effektene dette fører med seg for laksen i elva er regulanten pålagt å sette ut laks – og sjøørretsmolt som kompensasjon for redusert naturlig produksjon. I Nidelva har derfor regulanten et pålegg om årlig å sette ut 7500 laksesmolt og 3500 sjøørretsmolt.


  Arvid og Andre med "dobbelthugg".

  For å produsere fisken som skal settes ut tas det årlig ut gytefisk fra elva. Fisken blir strøket for rogn og melke, og den befruktede rognen blir overført til klekkeriet. Der går fisken helt fram til den blir smolt, og settes så ut i elva. Årets stamfiske foregikk over fire dager i oktober. I Nidelva fisker vi inn stamfisken med stang, og fisket foregår på - og rundt kjente gytefelt i Leirfosshølen. Vi benytter oss som oftest av båter og fisker på tradisjonell ”harling – prinsipp”. Vi slipper oss nedover elva samtidig som vi sklir sidelengs over elva. Det fiskes stort sett med balsa wobblere fra Finnlands mørke skoger. Fisken tar disse på en måte som ikke skader fisken, og de er også uhyre effektive!

  Oppdrettslaks
  Under sommerens fiskesesong hadde vi et unormalt høyt innslag av oppdrettslaks i Nidelva. Hele 10% av fisken som ble tatt var fisk som var rømt fra oppdrettsanlegg. Selvsagt er det ingen oppdrettere i Trøndelag som har ”mistet” denne laksen! Noe av arbeidet med å fiske stamfisk er derfor å luke ut uønsket oppdrettslaks. I år ble det tottalt åtte ”fjøsfisk” på to dager! Dette var i hovedsak hunnfisk mellom 5-7 kilo med masse rogn, men også en gyteklar hannfisk på 8 kilo ble tatt. Totalt ble det fisket ca. 50 laks og av disse blir det brukt rogn og melke fra 5 par.

  Oppdrettslaks tatt under stamfiske.

  Laksens gang fra fisking til utsettingsklar smolt

  Se klippet fra NRK Midtnytt: www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7832928
  Fisken som blir brukt i avl står i TOFAs stamfiskekasse i elva til den er moden for stryking. Vi tar da skjellprøver som analyseres for å få svar på om fisken er vill eller ikke.  Så blir fisken fraktet til vårt stamfiskehus der den blir strøket og rogna lagt i rognbakker. Her står den til det er blitt øyerogn, før den flyttes til Settefiskanlegget Lundamo. Når smolten er klar til å settes ut etter ett par år settes den så ut i elva. I år fikk vi også en god andel fettfinneklippet fisk, dette tyder jo på at fisken vi setter ut kommer faktisk kommer tilbake. Faktisk var 10 % av all fanget laks i Nidelva sommeren 2011 resultat fra disse utsettingene.

  Fettfinnklippet storlaks som blir satt tilbake i elva.
  I år var snittvekten på laksen som ble tatt under stamfiske rundt 5-6 kilo og vi fikk mye fin storlaks rundt 7-10 kilo. Det ble i år ingen virkelig store laks under stamfiske, men vi hadde gytefisktelling i Nidelva første helga i november og da så vi dem! Forhåpentligvis kommer det også neste år slike giganter opp i Nidelva og vi i TOFA ønsker alle sportsfiskere velkomne til Nidelva sommeren 2012!

  Storlaks som ble brukt i årets stamfiskearbeid.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.