TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Rydding av sjøørretbekker i Stjørdalselva

  Onsdag 7. september var fiskevenner fra SJFF igjen samlet for å ta i et tak for den pressede sjøørreten. Denne gangen var det Bjuganbekken i Hegra som skulle få en biologisk "make-over".

  Fiskevenner fra SJFF står gjerne på for å forbedre forholdene for sjøørret og laks i Stjørdalsvassdraget. Etter sommerens vellykkede dugnad i Fuldsethbekken har både grunneiere og andre fått øynene opp for at det er behov for en mer aktiv lokal forvaltning av våre vannressurser. Bekker og sidevassdrag til Stjørdalselva er så menneskelig påvirket at det er behov for å gjøre noe med både vannkvalitet og ikke minst tilgjengelige biotoper for fisken. Mange av bekkene våre er dessverre preget av både dårlig vannkvalitet, begrensede oppgangsmuligheter, og lite egnede forhold for gyting med mye sand og leire og lite stein/grus.

  Som et direkte resultat av vår innsats i Fuldsethbekken i sommer har NVE nå forpliktet seg til å etablere et solid og isgang- og flomsikkert anlegg i utløpet av bekken samt fjerne en ekkel kulvert lengre opp. SJFF’s dugnadsinnsats gir resultater!

  Denne onsdagen fikk vi hjelp av Axel Hembre som bidro med traktor og ikke minst nærmere 11 tonn grus av egnet størrelse. I denne bekken hadde vi valgt en 50/50 blanding av grus i størrelsen 10-20 mm og 20-120 mm. Denne ble spesielt lagt ut på steder hvor det manglet grus og vi la også ut ekstra grus der hvor eksisterende substratlag var tynt. Kanskje var andelen 10-20 mm noe høy, men i nedre deler er strømhastigheten uansett lav, noe som kan gi stabilitet selv for finkornet substrat. Sjøørreten foretrekker grus i størrelsen 20-80 mm når den skal gyte og laget bør være 10-30 cm tykt. Den kan benytte mindre egnede substratstørrelser og -tykkelser også, men da blir eggoverlevelsen mindre.

  Utlegging av grus og stein øker gytesuksessen ved at eggoverlevelsen blir bedre, småfisk bruker grusen som skjulsted og ikke minst er det viktige skjulsteder for insekter og bunndyr. Etter hvert som fisken vokser øker behovet for større stein og derfor tilførte vi også en del storstein i bekken, spesielt i nedre deler hvor det manglet fullstendig. Storstein er også viktig vinterstid ved at den kan hindre bunnfrysing ved at isen legger seg oppe steinene fremfor på bunnen av bekken. Videre laget vi noen enkle terskler og strømstyrere, vi ryddet overflødig trevirke og avfall og vi luftet bekkebunnen med jernriver for å vaske ut leire og finstoffer.

   

  /

  Det er allerede en del fisk i Bjuganbekken, faktisk så er den blant våre bedre sjøørretbekker, men som biotop har den en del å gå på og det er ingen tvil om at SJFF sin innsats denne onsdagskvelden (i et øsende regnvær) vil bidra til mer fisk i bekken. Det kan aldri bli for mye fisk i en bekk. Sjøørreten er skapt slik et den vandrer ut av bekken hvis tettheten blir for stor eller de naturlige forholdene blir kritiske mhp. tørke eller kulde. Videre er Bjuganbekken i overkant næringsrik. Storfe har direkte tilgang til en lengre del av bekken i øvre deler og det er et mulig punktutslipp av kloakk nedenfor E14. Vannkvalitet er imidlertid et tema i forbindelse med implementering av vannforskriften og vi stoler på at Stjørdal kommune følger opp dette i årene fremover.

  /

  Det vil alltid være behov for vedlikehold og skjøtsel av bekker, også i de hvor vi i sommer har utført dugnader. Grus kan bli spylt ut ved flommer, bekkeløp kan tilstoppes av hogstavfall og ubetenksomme menneskelige inngrep kan påvirke fisken negativt. Gjennom årets arbeider har vi derfor fått et eierskapsforhold til både Fuldsethbekken og Bjuganbekken og vi vil passe på at fisken har tilgang til både bekken og ikke minst egnede biotoper også i fremtiden. Om noen uker drar vi ut i mørke høstkvelder med lommelykt. Vil fisken bruke grus fra Hembre Grus som ekteseng...?

  Å sitte på benken på Kringen og snakke om ting som burde vært gjort fører sjelden til mer fisk. SJFF satser derfor på en mer aktiv rolle i forhold til lokale kultiveringstiltak i årene fremover. Hvert år skal vi gjennomføre tiltak i minst to bekker. Det er alltid behov for folk, og aller helst folk som kan ta en aktiv rolle i ledelse og planlegging av tiltak. Ta kontakt med Morten Welde (morten.welde@vegvesen.no) om du er interessert.

  For de som er interessert i hva våre naboer i Danmark har gjort for sjøørreten de siste årene anbefales en kikk på nettsidene Gydebanker og Fiskepleje

  Flere bilder fra dugnaden finnes på SJFFs Facebook side.

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.