TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  19.6Laks0,4 kg.
  19.6Sjøørret0,8 kg.
  19.6Sjøørret1,1 kg.
  19.6Ørret1,4 kg.
  17.6Ørret1,5 kg.
  17.6Ørret1,3 kg.
  17.6Sjøørret1 kg.
  17.6Sjøørret0,7 kg.
  15.6Laks7,5 kg.
  15.6Sjøørret0,4 kg.

  Fredning av sjøørreten i Trondheimsfjorden

   
   
   
  Vi minner om at sjøørreten nå er fredet for alt sportsfiske fra land og i båt i perioden 1. mars - 30 april
   
  Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter. 

  TOFA mener imidlertid også at gitt sjøørretens prekære situasjon i Trondheimsfjorden, er to måneder fredning utilstrekkelig. Vi oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og gjenutsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.
   
  Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske . Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 30. april må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig. 

  Link til Lovdata: lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-431

                              
       
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.