TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Informasjon

  TOFA har organisert dette til ett fiskekortområde hvor det selges års -og døgnkort. Bymarka er byens nære utfartsområde. I Bymarka og Leinstrandmarka ligger en rekke fine vatn og tjern med tildels god fiskebestand, og endel av fiskemulighetene ligger helt inn til veier og bebyggelse med lett adkomst. Dette er gode områder for barn og familiens felles naturopplevelse kombinert med sportsfiske. Andre vatn og tjern ligger i skogsområder som du når ved en skogsvandring på en time eller to.

  Vatna på Byåsen (Kyvatnet-Haukvatnet-Lianvatnet), Ilavassdraget (Kobberdammen-Theisendammen-Baklidammen) og Sølvskakkeltjønna ble høsten 2016 behandlet med rotenon for å fjerne arten mort. Vannene er nå fisketome og det vil tiligst bli satt ut fisk våren 2018. 


  I Bymarksområdet og Leinstrandsmarka er 27 større og mindre vatn og tjern med i fiskekortordningen.

  Trondheim kommune har planer om å knytte seg opp mot Benna i Melhus som reserve-drikkevannskilde.  Store- og Lille Leirsjø ble fristilt for sportsfiske i juli 2016.


  Foto: Kay A. Olsen.

  Fiskearter i området:
  De fiskeartene som finnes i Bymarka og Leinstrandmarka er ørret, røye og karuss. Ellers finnes trepigget stingsild i enkelte vassdrag.

  I Kyvatnet har vi en bestand av ferskvannskreps. Haukvatnet hadde tidligere en fin sikbestand, men denne synes i likhet med andre fiskearter å blitt utkonkurrert av en overtallig mortbestand. Morten ble derimot stor i vannet, og ny gjeldende norgesrekort på mort ble tatt i Haukvannet 2009. Under rotenon-behandlingen av Kyvanet høsten 2016 ble det funnet en mort på 1380gram, dette er nok den største mort funnet i Norge.
                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.