TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Stamfiske 2012

  Årets stamfiske foregikk på Leirfossen i oktober og november måned. Det var ikke noe problem og få i den fisken vi skulle ha og det var mye fisk på Leirfossen. 

  Nidelva er en kraftig regulert elv, med totalt 13 kraftverk. På grunn av de uheldige effektene dette fører med seg for laksen i elva er regulanten pålagt å sette ut laks – og sjøørretsmolt som kompensasjon for redusert naturlig produksjon. I Nidelva har derfor regulanten et pålegg om årlig å sette ut 7500 laksesmolt. Det settes også ut 3500 sjøørretsmolt på frivelig basis da sjøørretbestanden i Nidelva er svert reduset.

  For å produsere fisken som skal settes ut tas det årlig ut gytefisk fra elva. Fisken blir strøket for rogn og melke, og den befruktede rognen blir overført til klekkeriet. Der går fisken helt fram til den blir smolt, og settes så ut i elva. Årets stamfiske foregikk over seks dager i oktober og november. I Nidelva fisker vi inn stamfisken med stang, og fisket foregår på - og rundt kjente gytefelt i Leirfosshølen. Vi benytter oss som oftest av båter og fisker på tradisjonell ”harling – prinsipp”. Vi slipper oss nedover elva samtidig som vi sklir sidelengs over elva. Det fiskes stort sett med balsa wobblere fra Finnlands mørke skoger. Fisken tar disse på en måte som ikke skader fisken, og de er også uhyre effektive!


  Arvid kjører årets største stamfisk, en flott hannfisk på 14 kilo. 

  I 2012 var det lite oppdrettsfisk i Nidelva. Tottalt ble det meldt inn ca 15 oppdrettsfisk i sesongen, men skjellprøver av disse viste at det var et fåtall som var 100% sikkert rømt "fjøsfisk". Det var flere store flergangsgytere som ble meldt inn som opprdettsfisk.


  Oppdrettsfisk tatt under stamfiske 2012.


  Vi fikk også en stor fettfinneklippet laks i år, 12 kilo veide denne flotte hannfisken. Vi avler ikke på utsatt fisk så denne fikk svømme vidre etter et kjapt foto.

  I år fikk vi mange fisk med slike snuteskader! Dette er noe vi må få Statkraft til og se på, da det er stor fare for at laksen på et eller annet vis kommer seg inn og får snuten kappet av i turbinhjulene. Det er vanskelig og si med 100% sikkerhet hvor og hvordan dette skjer, men det håper vi og finne ut av.
  Snuteskadd mellomlaks.


  Vi fikk også noen laks med nekrose skader på rygg og buk. Om dette skyldes at fisken har stått inne i kraftverkstunnellene i ukesvis eller om det er andre forhold i elva som skaper dette er vanskelig og fastslå.

  Her kommer noen bilder av stamfisken som ble brukt i årets innlegg av rogn og melke.
   Årets flotteste hufisk, 13 kilo flott Nidelvlaks.


  Årets største stamfisk, 14 kilo flott Nidelvlaks tatt av "gamlingan" Bjørn og Arvid.

  TOFA vil takke stamfiskelaget for flott innsatts under årets stamfiske, Arvid Sivertsen, Bjørn Bjordal, Andre Dalos, Ståle Borthen og Petter Hokkstad.
  I 2012 fisket vi 6 dager. Det ble tatt ca 80 laks og mange av disse var fisk på 9-14 kilo.


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.