TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 14 - Selsbakkhøgda

  TOFA har inngått en avtale med Selsbakkhøgda Borettslag/Sameiet Selsbakkveien 47 om å disponere fiskeretten på dette valdet. Fra sesongen 2013 vil TOFA selge 3 stk døgnkort her hvert døgn. Borettslagene disponerer 2 stk grunneierkort hver.

  Valdet strekker seg fra utløpet på Leirelva og ca 250 meter nedstrøms Sluppen bru på vestsiden av elva. Fra og med sesongen 2019 vil valdet få døgndele! Det vil si at valdet fiskes etter turnus oppstrøms og nedstrøms Sluppenbru. Se turnus for hvilke dager som kan fiskes over brua.

  Valdet kan fiskes med alle typer redskap. Valdet er kanskje aller best på vannstander fra 70 kubikk og ned.


  Nidelvas største laks i 2011. 22,6 kilo tatt på sluk.


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.