TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Fiskeregler

   

  Fiskeregler Nidelva i Klæbu

  ·         Fiske er kun tillatt ved besittelse av gyldig fiskekort. Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og fremvises til
         politi eller oppsynsmyndighet.
  ·         Kun stangfiske er tillatt. Det er kun lov og fiske med en stang pr kort. 
  ·         Gytetidsfredning 15. september - 15. november; alt fiske forbudt i denne perioden.
  ·         Personlig døgnkvote på 5 ørret per fisker.
  ·         Vær nøye med å tørke båter, redskap og annet utstyr brukt i andre vassdrag. Helst desinfiseres.
  ·         Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange inn levende fisk og
          overføre den til andre vann.

  ·         All bruk av redskap og fisketeknikker som har til hensikt å rykke/feilkroke fisk er forbudt. 
          Det er ikke lov og bruke motorisert båt, dette inkluderer også el-motor.

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.