TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  4. Blomstertjønna


  Beskrivelse av vannet
  Blomstertjønna er ei fin lita tjønn som ligger ved Skistua. Det øverste sidevassdraget til Leirsjøvassdraget starter i nord ved Blomstertjønna (432 moh). På øst og vestsida av tjønna er det bratte skogkledde sider dominert av gramskog. Nordenden grenser til myr, og i sør grenser tjønna mot en grusvei. Tjønna er rund og har et areal på 1,3 ha. Det meste av tjønna er grunnere enn 4 m, og maksdypet er 7 m. Utløpsbekken ligger i sør og går i rør under veien. Innløpsbekken er bratt og steinete og renner inn i nordvest.  

  Trondheim kommune gjennomførte et prøvefiske i tjønna i 2002, der det ble brukt 6 bunngarn (nordiske oversiktsgarn). Total fangst var 18 ørret og 18 trepigget stingsild. Fangstutbyttet indikerer at ørretbestanden i Blomstertjønna er uner middels stor. Småfallen ørret med vekt lavere eller omkring 100 g dominerte. Kondisjonen var litt under middels, gjennomsnittlig k-faktor 0,95. En ørret skilte seg klart ut med en vekt på hele 4 kg og lengde på 80 cm. Spor av byttefisk ble funnet i magen hos denne ørreten. Det er dårlige gyte- og oppvekstvilkår i tilknytning til tjønna, og ørretbestanden må stort sett opprettholdes ved utsettinger. Det er en stor bestand av stingsild i Blomstertjønna, og den er et viktig næringsemne for ørret.

  Blomstertjønna ble 1.mai 2019 Barnas Fiskevann. Her er det en øvre aldersgrense på 16år! 

  Det er en døgn kvote på 3 fisk pr døgn. og kun lov og fiske med en stang pr kort både sommer og vinter.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377 


  Arter og størrelse
  Ørret: Årlige utsettinger.  

  Mulighet for fangst
  God mulighet for fangst.

  Mulighet for stor fisk
  Kan forekomme stor fisk.

  Adkomst
  Kjør eller gå til Skistua.

                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.