TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Vald 15 - Marienborg

  Fra og med sesongen 2013 har TOFA administrert fisket på Jernbaneverkets eiendom på Marienborg. Dette er et tidevannspåvirket vald med potensielt gode fangstmuligheter for erfarne fiskere.

  Vi åpner nå opp for et begrenset fiske i inneværende sesong for tre lag på inntil 4 personer, med fiske hvert tredje døgn. TOFA stiller med en båt. 

  Valdspesifikke regler:
  -Det åpnes kun for båtfiske. Det tillates ikke å kaste fra land eller å medbringe egne båter. Med unntak av øvre del av valdet, må det kun fiskes på vestsiden av elven.
  -Båten kan kun fortøyes eller ilandføres på østsiden av elven rett nedstrøms Ceciliabrua. Det tillates ikke å ro i land på vestsiden, (med unntak for å ta inn fisk!) eller på private eiendommer. 

  TOFA ønsker tilbakemeldinger fra fiskerne etter endt sesong på hvordan fisket har blitt avviklet. 

  TOFA åpner nå for innsending av søknad om å delta på fisket. Dette gjøres per e-post til tofa@tofa.org og bør inkludere lagliste (inntil 4 personer). 

  TOFA vil motta søknader fram til førstkommende fredag 2. april, og dermed gjennomføre en administrativ trekning hvis flere enn tre lag har meldt seg. Lag som ikke har fått tilgang til annet fiske i Nidelva prioriteres, men andre lag kan også søke. 

  Pris: kr 7000,- inkl. mva per lag. 

  Turnustabell

  Juni
  Lag1: 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28
  Lag2: 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29
  Lag3: 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30

  Juli
  Lag1: 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31
  Lag2: 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29
  Lag3: 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30

  August
  Lag1: 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30
  Lag2: 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31
  Lag3: 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.