TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,9 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks3,1 kg.
  31.8Laks13 kg.
  31.8Laks1,9 kg.
  30.8Laks7 kg.
  30.8Laks2,4 kg.
  30.8Laks3,6 kg.
  30.8Laks2 kg.
  30.8Laks5,5 kg.

  6. Kyvatnet

   
  Beskrivelse av vannet
  Kyvatnet et annet av de bynære vannene som omgir Trondheim. Vannet har en stor bestand av mort, samt en god del gjedde. Vannet eger seg veldig godt som fiskevann for barn og familier på tur.

  Vannet åpnet for fiske 1.mai 2019 etter rotenonbehandlingen i 2016.

  Kyvatnet ble i forbindelse med en damreparasjon i 1957 nedtappet og det resterende vannvolum ble rotenonbehandlet. Den gangen for å utrydde gjedde. Fra 1958 ble det satt ut ørret og Kyvatnet hadde i mange år en fin og aktraktiv ørretbestand. I slutten av 1960-årene kom de første tilbakemeldinger om at gjedde igjen var kommet tilbake i vatnet og noe senere mort.

  Det ble gjennomført prøvefiske i Kyvatnet i august 2006. Prøvefisket ble utført med 8 nordiske oversiktsgarn (bunngarn) og ett flytegarn (SNSF-serien). Bakgrunnen for dette er utfiskinga av mort som ble foretatt høsten 2005, der det i Kyvatnet ble fisket ut ca 8000 mort. Sammenligner vi resultatene fra prøvefisket i 2006 med resultatene fra prøvefisket i 2001 (før utfiskinga) ser vi følgende:

  Vatn                  År                Fangst                     Snittlengde
  Kyvatnet           2001              383 mort                   12 cm                 
                            2006              888 mort                    9 cm

  Antall mort i vatna har altså økt etter utfiskinga. Det ser ut som om det er vanskelig å ta ut så mye mort at det har effekt på bestanden. I så fall må innsatsen være ekstremt høy over flere år.  Arter og størrelse
  Ørret i variert størrelse.

  Mulighet for fangst
  Stor mulighet for fangst.

  Mulighet for stor fisk
  Her er det mulig med fangst av kilosfisk.


  Adkomst


  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377 
   
   


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.