TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Livshistoriestrategi hos sjøørret i Nidelva


  En undersøkelse av sesongvariasjonen i sjøørretens habitatbruk, hvor gammel den er når den vandrer til sjøen første gangen og om den vandrer hvert år

  Hensikten med undersøkelsen.

  Hensikten med denne undersøkelse er, ved hjelp av elektronisk sporing av individuelle sjøørreter fanget i Nidelva (akustisk telemetri), å kartlegge årstidsvariasjon i vandringen mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Ved å følge enkeltfisker gjennom et helt år vil vi kunne beskrive hvor stor del av tiden sjøørreten oppholder seg i henholdsvis elva, elveosen og fjorden og hvordan dette varierer mellom de ulike årstidene. Spesielt vil vi kunne påvise hvordan viktigheten av elveos og estuarie som habitat for sjøørreten varierer med årstidene. Slik kunnskap vil bidra til å utpeke de største trusselfarene som sjøørreten står overfor og dermed muliggjøre en mer effektiv forvaltningsstrategi.

  Les hele artikkelen her: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/livshistoriestrategi-sjoorret/  Merking av sjøørret på Renna sommern 2012.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.