TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,9 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks3,1 kg.
  31.8Laks13 kg.
  31.8Laks1,9 kg.
  30.8Laks7 kg.
  30.8Laks2,4 kg.
  30.8Laks3,6 kg.
  30.8Laks2 kg.
  30.8Laks5,5 kg.

  7. Lianvatnet

  Beskrivelse av vannet
  Lianvannet ligger ved trikkens endestasjon ved Lian Gjestegård. Vannet har godt tilrettelagte arealer, men er tildels veldig gjenvokste bredder. I vannet har man både gjedde og mort, som begge er tallrike.

  Vannet er fisketomt og vil tiligst åpne for fiske i mai 2020.

  I Lianvatnet har mortbestanden økt sterkt etter at den begynte å etablere seg her først i 1980-årene. Her er det også gjedde og det tas hver sommer noen store gjedder. Det ble gjennomført prøvefiske Lianvatnet i august 2006. Bakgrunnen for dette er utfiskinga av mort som ble foretatt våren 2006, der det i Lianvatnet ble tatt ut ca 4000 mort. Sammenligner vi resultatene fra prøvefisket i 2006 med resultatene fra prøvefisket i 2001 (før utfiskinga) ser vi følgende:

  Vann                 År                Fangst                     Snittlengde
  Lianvatnet        2001              461 mort                   10 cm
                             2006             643 mort                    10 cm
  Etter utfiskingen har morten bare økt i antall, og det ser ut som det er vanskelig å redusere bestanden av mort.

  Arter og størrelse
  Ørret i variert størrelse.

  Mulighet for fangst
  Stor mulighet for fangst

  Mulighet for stor fisk
  Forholdsvis god mulighet for kilos fisk. 

  Adkomst
  Kjør eller ta trikken til Lian.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377 
                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.