TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  10. Lauglovatnet

  Beskrivelse av vannet
  Lauglovatnet (187 moh) ligger ca 1 km sør for Vellikvatnet. Vatnet ligger i et området dominert av større og mindre myrpartier. Utløpsbekken ligger i østdelen av vatnet. Overflatearealet er på 0,9 ha, vatnet er langgrunt og brede vegetasjonsdekte gruntvannsoner finnes hele veien rundt. Maksdypet er ca 14 m.

  Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i vatnet i 2002, der det ble fisket med 8 bunngarn (nordiske oversiktsgarn) og 1 flytegarn (SNSF-serien). Totalt ble det fanget 51 ørret og 2 trepigget stingsild. Fangstutbyttet indikerer at ørretbestanden er relativt stor. Gjennomsnitsvekta var 81 g. 11 individer hadde vekt mellom 100 og 200 g og en ørret var 588 g. Kondisjonen lå litt under middels, gjennomsnittlig k-faktor 0,94. Man har med andre ord mye ørret i vannet, og et vann som er til dels overbefolket.

  Arter og størrelse
  Ørret: Middels bestand, men småfallen.

  Mulighet for fangst

  I dette vannet har man stor mulighet for fangst.

  Mulighet for stor fisk
  Større fisk kan forekomme, men er fåtallige.

  Adkomst
  Kjør Ringvoldveien til du kommer til parkeringsplassen på Skogly. Gå deretter sti til vannet.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377 


  Storørret fra Lauglovatnet i 2011, ørreten veide hele 3,2 kilo. Fiskere Anders Ingebrigt Lauglo og Steinar Grødahl.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.