TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  11. Jelleintjønna

  Beskrivelse av vannet
  Jelleintjønna (199 moh) er ei lita tjønn (areal 0,3 ha), som ligger mellom Kåttåtjønna og Hestsjøen. Tjønna er omgitt av myr iblandet glissen furuskog, pors og takrør. Tjønna er grunn med maksimaldyp på 4,5 m. Innløp- og utløpsbekk til tjønna er kraftig tilgrodd.

  Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i tjønna i 2002, der det ble brukt 3 bunngarn (nordiske oversiktsgarn). Total fangst var 15 ørret. Bestanden er småfallen med gjennomsnittsvekt i fangsten på 47 g og største individ var 66 g. Kondisjonen var godt under middels, gjennomsnittlig k-faktor 0,92.

  Arter og størrelse
  Ørret: Middels bestand, småfallen i størrelse.

  Mulighet for fangst
  Gode muligheter for fangst.

  Mulighet for stor fisk
  Små muligheter for stor fisk.

  Adkomst
  Parker på Hestsjøen, og gå sti fram til tjernet.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377                               
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.