TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  12. Kotatjønna

  Beskrivelse av vannet
  Kotatjønna (214 moh) er ei lita tjønn (areal 0,4 ha) som ligger øverst i det østre vassdraget i Leinstrandmarka. Tjønna ligger i et åpent, flatt myrområde omgitt av gran og furuskog. Innløpsbekken i nord er delvis gjenngrodd, mens utløpet i sør er åpent.

  Trondheim Kommune gjennomførte prøvefiske her i 2002, der det ble brukt 4 bunngarn (nordiske oversiktsgarn). Total fangst var 37 ørret. Tjønna har en tett bestand av småfallen ørret, og alle fiskene hadde vekt mindre enn 40 g. Gjennomsnittlig vekt var på 21 g. Kondiskjonen var svært lav, gjennomsnittlig k-faktor 0,83.

  TOFA gjennomførte prøvefiske her i 2013, det ble brukt 7 bunngarn (nordiske oversiktsgarn ). Total fangst var 1 ørret. Vekten var 38 gram å fisken var kjønsmoden.

  Arter og størrelse
  Ørret: Usikker bestand, svært småfallen.

  Muligheter for fangst
  Gode muligheter for fangst.

  Muligheter for stor fisk
  Små muligheter for stor fisk.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377
                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.