TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  15. Kvistingen

  Beskrivelse av vannet
  Kvistingen ligger 1 km NV ovenfor Skjellbreia (435 moh, areal 19,3 ha). Vatnet har utløp i sør ned til Skjellbreia og har hovedtilløpsbekk fra Lomtjønna fra vest. Det er anlagt en demning ved vatnets utløp. Størstedelen av hovedbassenget har dyp på mellom 10 og 20 m, med maksdyp på 25 m.

  Miljøenheten Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i vatnet i 2001, der det ble brukt 10 nordiske oversiktsgarn og 4 flytegarn (22-, 26-, 32- og 35 mm). Det ble totalt fanget 26 ørret og 68 røyer. 10 av 26 ørret hadde vekt mellom 60 og 100 g. Tre ørreter var klart størst og veide 272, 320 og 342 g. Lengden varierte mellom 9 og 34 cm, med et gjennomsnitt på 21 cm. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0.93, noe som er tilfredsstillende.

  Røya var småfallen og jevnstor med de fleste individene med vekt og lengde omkring gjennomsnittsverdiene, henholdsvis 62 g og 20 cm. Største røye veide 86 g og målte 22 cm. Kondisjonen for røya var gjennomgående lav, med et gjennomsnitt på 0,75.

  Røye dominerte altså i fangstene (72 %) og ble i hovedsak fanget i flytegarna, med tilfredsstillende godt fangstutbytte (10 ind. per 100 m2 garnareal). Ørret ble bare fanget på bunngarn i dybdenivået 0-3 m, med fangstutbytte på 7 individer per 100 m2 garnareal, som vurderes som i underkant av middels.

  I 2009 startet Trondheim JFF et utfiskingsprosjekt i vannet for å forbedre kvaliteten på fisken i Kvistingen. Utfiskingen har foregått med en såkalt storruse. Dette er en stor fangstinnrettning, som har klare likhetstrekk med en kilenot som brukes til sjølaksefiske. Det som er bra med en slik fangstinnrettning er at den er svært effektiv på røye, samt at den fanger fisken levende. Småfallen fisk blir dermed avlivet, mens dens stor ørret blir satt tilbake til vannet. TJFF har 2009 lagt ned et stor arbeid med å forbedre fisket på Kvistingen, noe man forhåpentligvis vil se nytten av om noen år. Målet er å igjen gjøre Kvistingen om til det fiskevannet det en gang var, med både ørret og røye av veldig god kvalitet. Vi er spente på fortsettelsen.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377    Arter og størrelse

  Ørret: Middels bestand, store individ forekommer.
  Røye: Stor bestand, småfallen.

  Muligheter for fangst
  Vannet har store bestander av røye. Isfiske på dette vannet kan være virkelig morsomt, og treffer man riktig kan man oppleve store fangster.

  Muligheter for stor fisk
  Stor ørret kan forekomme. Dette er fisk som har gått over til å beite på den småfalne røya.

  Adkomst
  Dette er det vannet som ligger lengst unna vei i Bymarka. Korteste vei til vannet er å parkere ved Skistua, og følge stinettet over Storheia til Kvistingen. Turen innover tar ca. 40 minutter.

  Kart

  Andreas Grøvtved Gjertsen med ørret på 1,9kilo sep 2010          Foto Privat                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.