TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  19. Herberndammen

  Beskrivelse av vannet
  Herberndammen ligger øverst i Trollavassdraget, rett nord for Stadsheia og Herbernheia. Det ble gjennomført prøvefiske i vatnet høsten 2006, og eneste fiskeart var røye. Det er få reine røyevatn i Bymarka, så det er viktig å ta vare på de som er.

  Det er en tynn bestand av røye i vatnet. På prøvefisket ble det fanget 11 røyer, med en snittlengde på 25,1 cm og snittvekt på 163 g. Det finnes også stingsild her, så noen av røyene var hardt befengt med parasitter. Fangst per innsatsenhet (antall fisk per 100 m2 garnareal per døgn) var lavt med 3,07.

  Uansett er vatnet et fint isfiskevatn! Største fisk på prøvefisket var på ca 500 g.

  Arter og størrelse
  Røye: Middels bestand, større individ forekommer.

  Muligheter for fangst
  Mulighetene for fangst på sommeren er lave, men gode under isfiske på vinteren.

  Muligheter for stor fisk
  Større røye forekommer.

  Adkomst
  Parker ved Tømmerdalen, og gå stinettet til Herberndammen.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377                               
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.