TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  20. Holstdammen

  Beskrivelse av vannet
  Holstdammen er et idyllisk vatn som ligger i Trollavassdraget, ikke langt fra Tømmerdalen. TOFA og Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i Holstdammen høsten 2006. Prøvefisket ble utført med 8 stk nordiske oversiktsgarn (bunngarn) og 1 flytegarn (SNFS serien).

  Fangstene viste en tynn men fin bestand av ørret, og en stor bestand av trepigget stingsild. Det ble fanget totalt 19 ørret med en snittlengde og vekt på henholdsvis 24,8 cm og 221,7 g. Fangst per innsatsenhet (antall fisk per 100 m2 garnareal per døgn) var lav med 3,96. Det var ikke røye i fangstene, slik det er beskrevet i TOFAs fiskeguide. 

  Vi har et klart mål om å øke tilgjengeligheten og tilretteleggelsen for innlandsfiske i markaområdene, og for å skape et attraktivt fiske i vatnet ble det derfor satt ut noe fisk her høsten 2006. Denne kultiveringen fortsatte vi med også høsten 2007, 2008, 2009, 2010,  2011, 2012 og i 2013 så nå er det fisk av god kvalitet og størrelse i Holstdammen. Det settes årlig ut fisk her. 

  Vannet er åpent for isfiske. 

  Arter og størrelse
  Ørret: Middels bestand, større fisk forekommer.

  Muligheter for fangst
  Store muligheter for fangst.

  Muligheter for stor fisk
  Mulighetene for stor fisk er absolutt til stede. Beste tid er i mai.

  Adkomst
  Man kan enten gå fra Trolla, videre oppgjennom Trollavassdraget. Eller at man går stinettet nedover fra Tømmerdalen.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377  

  Kart
  Torgeir Dahle med 4,2 kilos ørret tatt 13.05.2012.                                        Foto: Torgeir Dahle Privat


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.