TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  24. Tyandalsdammen

  Beskrivelse av vannet
  Tyandalsdammen er et veldig lite vatn i Trollavassdraget. Vatnet ligger ikke langt fra driftsveien som går rundt Geitfjellet.Det er flere tiår siden demningen gikk ut av bruk. Vannarealet her er ikke stort, og det er veldig avhengig av tilsiget. 

  TOFA og Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i Tyandalsdammen høsten 2006. Prøvefisket ble gjennomført med 3 stk nordiske oversiktsgarn (bunngarn). Fangstene viste noen få større ørret i tillegg til noen yngre. Det ble fanget totalt 13 ørret, med en snittlengde og vekt på henholdsvis 18,4 cm og 106,8 g. Fangst per innsatsenhet (antall fisk per 100 m2 garnareal per døgn) var lavt-middels 9,63. 

  Vi har et klart mål om å øke tilgjengeligheten og tilretteleggelsen for innlandsfiske i markaområdene, og for å skape et attraktivt fiske i vatnet ble det derfor satt ut noe fisk her høsten 2006.

  Arter og størrelse
  Ørret: Lav-middels bestand. Noe større fisk.

  Muligheter for fangst
  Middels muligheter til fangst.

  Muligheter for stor fisk
  Større fisk forekommer.

  Adkomst
  Lettest adkomst er fra Trolla. Følg deretter stinnettet til Tyandalsdammen.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377  

  Kart                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.